4 ตารางแพทย์ตรวจรักษาในเวลา
  ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์
  

อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีส้ม  0 2534 7165 ,โทร.ภายใน 2 7165
    
ขั้นตอนการปฏิบัติ
     - ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์
ประกันสังคม/ อปท./ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ บริษัทคู่สัญญา กรุณาขึ้นสิทธิที่เวชระเบียนชั้น 2
          อาคารคุ้มเกล้าฯ ช่อง 21-22
     - ผู้ป่วยนัด สิทธิเงินสด/ บัตรจ่ายตรง ติดต่อหน้าห้องตรวจ
     - ติดต่อเลื่อนนัด โทร. 0-2534-7165 (เวลา 1400-1530)
     - ผู้ป่วยที่ต้อง
เอ็กซเรย์ ก่อนพบแพทย์ติดต่อยื่นใบนัดก่อนเวลานัด 1 ชม.

ปรับปรุงข้อมูล 3/07/2558


บริการ                 :  วันจันทร์ อังคาร พุธ และวันศุกร์   เวลา 0800-1600
หมายเลขโทรศัพท์
:  โทร.0 2534 7165 ,โทร.ภายใน 2 7165

ปรับปรุงข้อมูล       :  3/07/2558  10.00
คลินิก|โรค

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

 วันศุกร์ 

-
น.อ.วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์
พล.อ.ต.ปริพนธ์ เปี่ยมประถม น.อ.ไตรสิทธิ์ ทรรศนะวิเทศ น.ต.จีรศักดิ์ ธนาบูรณ์ พล.อ.ต.ปริพนธ์ เปี่ยมประถม
-
น.อ.วิชู ตั้งสุขนิรันดร
น.อ.ทวิช ธุรกิตติ์วัณณการ น.อ.วัชระ พิภพมงคล - น.อ.ทายาท บูรณากาล
ศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
- น.อ.วันชัย ศิริเสรีวรรณ น.อ.บุญสม กอบประดิษฐ์ น.ท.พิศณุ ผลากรกุล - น.อ.บุญสม กอบประดิษฐ์
- น.ต.ธนัตถ์ วัลลีนุกูล น.อ.จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร(เช้า) น.ต.จีรศักดิ์ ธนาบูรณ์ - น.อ.จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร (บ่าย)
- น.ท. พิศณุ ผลากรกุล น.ท.ธนา นรินทร์สรศักดิ์ น.ต.ธนัตถ์ วัลลีนุกูล (บ่าย) - น.อ.ประโมทย์ ตั้งวงศ์เลิศ
- ร.อ.ญ ปาริชาต เทียบรัตน์ ร.อ.สมัญช์ ตั้งชูสกุล ร.อ.ญ.ปาริชาต เทียบรัตน์ - น.อ.ไตรสิทธิ์ ทรรศนะวิเทศ
- ร.ต.วรวิทย์ อึ้งบำรุงพันธุ์ ร.อ.ภัทร อำนาจตระกูล ร.ต.วรวิทย์ อึ้งบำรุงพันธ์ - น.ท.ธนา นรินทร์สรศักดิ์
- นพ.กฤตเมธ สิริพฤกษา น.พ.ณรงค์ศักดิ์ วงษ์โรจน์ นพ.กฤตเมธ สิริพฤกษา - น.ต.รหัท จารยะพันธุ์
- นพ.ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย นพ.ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร - ร.อ.ภัทร อำนาจตระกูล
- ร.อ.ปองพล เพ็ชรคำ(ไปต่างประเทศ) - ร.อ.ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์(ไปต่างประเทศ) - ร.อ.สมัญช์ ตั้งชูสกุล
- - - ร.อ.ปองพล เพ็ชรคำ(ไปต่างประเทศ) - นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย
-- - - - - -

เวชศาสตร์การกีฬา       วันจันทร์, วันพุธ

เด็ก                              วันพุธ

มือ                               วันจันทร์ - วันพุธ ,วันศุกร์

ข้อเข่าและสะโพก           วันจันทร์ - วันพุธ ,วันศุกร์     

กระดูกสันหลัง               วันจันทร์, วันอังคาร ,วันศุกร์

มะเร็งกระดูก                 วันจันทร์, วันพุธ

กระดูกพรุน                   วันจันทร์ - วันพุธ ,วันศุกร์

ข้อเท้า และเท้า               วันพุธ(บ่าย)

 
 
หมายเหตุ ทุกวันพฤหัสบดี "งดตรวจ" เนื่องจากแพทย์ติดภารกิจทางการแพทย์
  • น.ต.รหัท จารยะพันธุ์ ,น.ต.ชวลิต นาคประสิทธิ์  ย้ายไป รพ.จันทรุเบกษา
  • อ.กฤษกมล เรียน เสธฯ , อ.ชัยฤทธิ์ เรียน นม. , อ.ภัทร เรียน นฝ.
 

แพทย์เฉพาะทาง

วันที่ออกตรวจ

Hand

จันทร์, อังคาร, ศุกร์

Sport

จันทร์, พุธ

เด็ก

พุธ

Tumor

จันทร์, พุธ

ข้อเข่าเทียม

อังคาร, ศุกร์

Spine

จันทร์, อังคาร, ศุกร์

 
วันจันทร์ Hand ตอนเช้า อ.วันชัย
คลินิกเฉพาะทางตอนบ่าย    
     1. วันพุธ ข้อเท้าและเท้า ตอนบ่าย
     2. วันจันทร์ sport ตอนบ่าย
     3. วันอังคาร spine ตอนบ่าย
     4. วันพุธ เด็ก ตอนบ่าย
     5. วันศุกร์ ข้อเข่าเทียม ตอนบ่าย อ.จำรูญเกียรติ
     6. สำหรับ อ.ทายาท (Spine) ออกตรวจเฉพาะวันศุกร์ที่ 1,3 ของเดือน รับตรวจใหม่และนัดไม่เกิน 13 คน
         โดยส่วนใหญ่ควรมี Film spine และ MRI มาก่อน     
     7. การนัดคลินิกบ่าย อาจารย์แพทย์จะทำนัดเข้าคลินิกเฉพาะทางตอนบ่ายของตนเอง
 
-----------------
Back Home 
-----------------
171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทมฯ รหัสไปรษณีย์ 10220 โทร.0-2534-7000 Fax 0-2534-7660

-----------------