ขลิบปลายนั้นสำคัญไฉน                                                           

      ..ธงชัย     แสงโชติช่วงชัย

      

        คุณแม่คุณพ่อของหนุ่มน้อยคนใหม่มักมีคำถามที่ปนกับความกังวล

ถามคุณหมออยู่เรื่อยๆว่า“จำเป็นต้องขลิบปลายอวัยวะเพศลูกชายหรือไม่”

      ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจเรื่องการขลิบปลายอวัยวะเพศในทารกชาย

เสียก่อนว่าเราจะทำกันเมื่อไรดี? โดยทั่วไปเราจะไม่ขลิบปลายจนกว่าจะมี

ข้อบ่งชี้   เช่น    ปัสสาวะลำบากไม่พุ่ง ,  มีการอักเสบทางเดินปัสสาวะ,มี

อุบัติเหตุเช่นโดนซิบกางเกง, ความเชื่อทางศาสนา โดยธรรมชาติหนังหุ้ม

ปลายอวัยวะเพศชายจะหุ้มปลายอวัยวะเพศชายไว้   โดยเฉพาะในช่วง 3

ขวบปีแรก หนังหุ้มปลายจะปลิ้นไม่ค่อยขึ้น หลังจากอายุ 4-5 เดือนไปแล้ว

 แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ค่อยๆปลิ้นหนังหุ้มปลายทีละน้อย,  แล้วใช้น้ำอุ่น

ทำความสะอาดบริเวณหนังหุ้มปลาย ทำไปเรื่อยๆก็จะสามารถปลิ้นออกได้

 แต่ถ้าไม่ปลิ้นทำความสะอาดให้แล้วก็จะเกิดการอักเสบ ทำให้ไม่สามารถ

ปลิ้นปลายอวัยวะได้ จนต้องเดือดร้อนมาขลิบปลายกัน

           ข้อพึงระวัง ! หลังจากปลิ้นทำความสะอาดแล้วต้องรูดกลับที่เดิม

ทุกครั้ง

 

 

(จากหนังสือ “สาระน่ารู้ทางศัลยกรรม” 50ปี รพ.ภูมิพลดุลยเดช พ.ศ.2542)