โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
อัตราค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลัน ที่อยู่ในภาวะวิกฤต
  • กรมบัญชีกลาง แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ 6) เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนจริง
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/4213/0_kidney65.jpg 
 
ที่มา : กรมบัญชีกลาง
 
 
 
เพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค. 62

กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค. 62

 
ผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบเบิกจ่ายตรง ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว
  • ข่าวดี‼ ผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบเบิกจ่ายตรง ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว

     กรมบัญชีกลางได้ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ายาและค่าโลหิตวิทยาในการรักษาโรคมะเร็ง จำนวน 37 รายการ โดยมีรายการยา 1 รายการ ที่สามารถเบิกจ่ายตรงได้ทันที ส่วนอีก 36 รายการ หากแพทย์ได้วินิจฉัยและเห็นว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว สถานพยาบาลสามารถยื่นเรื่องมาที่กรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติเป็นรายกรณีได้

     นอกจากนี้ ยังเพิ่มรายการยา/เงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกค่ายาสำหรับกลุ่มโรคมะเร็ง รวมเป็น 17 รายการ เช่น ยารักษาโรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งไทรอยด์ โรค Myelodysplastic syndrome (MDS) เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น โดยคาดว่าจะเริ่มภายในเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม กรมบัญชีกลาง 0-2127-7000


 

 
 
   หน้า 1/1