โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ใครบ้าง? ที่มีสิทธิลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ใครบ้าง? ที่มีสิทธิลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) คำถามนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ สปสช. อาสาไขข้อข้องใจนี้ให้เอง

 • คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สร้างหลักประกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ซึ่งทุกท่านสามารถตรวจสอบสิทธิได้ดังภาพ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 
โรคพิษสุนัขบ้า ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส rabies ซึ่งเป็นเชื้อที่เข้าไปในร่างกายและทำลายเนื้อสมอง ส่งผลให้สัตว์ป่วยและมีอาการทางระบบประสาทตามมาได้ ซึ่งโรคนี้สามารถแพร่จากสัตว์สู่คนได้ ซ้ำยังไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับสุนัข แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดล้วนมีโอกาสติดเชื้อโรคนี้ทั้งหมด

  สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) จึงห่วงใยและให้ความคุ้มครองทุกคน หากเผชิญหน้ากับโรคพิษสุนัขบ้า สามารถเข้ารับบริการฉีควัคซีนที่หน่วยบริการใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยบริการตามสิทธิ ซึ่งจะได้รับวัคซีนอย่างต่อเนื่องครบ 5 เข็ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามแนวทางการรักษาทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงการรักษา

------------------------------------------------------------------------------------------------

 
รู้สิทธิ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะ
 • การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ นับเป็นภารกิจภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายประชากรที่ สปสช. ดูแลให้เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
 • ทั้งยังเปรียบเสมือนแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์ทั่วประเทศให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น โดยอัตราการป่วยของพระสงฆ์ มักจะพบบ่อย 5 โรค ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไตวายเรื้อรัง และข้อเข่าเสื่อม ส่วนใหญ่พบว่าเป็นโรคเรื้อรัง เนื่องจากไม่ได้ออกกำลังกาย หรือฉันอาหารที่ฐาติโยมถวาย ดังนั้น การเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงนับเป็นประโยชน์ของชาวไทยทุกคน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

--------------------------------------------------------------------------------

 
รู้แล้วบอกต่อ บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟ
 • ประชาสัมพันธ์....ผู้ป่วยติดเตียง การไฟฟ้า จะไม่ตัดไฟ/จึงให้ไปติดต่อ ขอยกเว้น การงดจ่ายไฟฟ้า กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า หรือไม่ชำระค่าไฟฟ้า ตามกำหนด “ยกเว้นการงดจ่ายไฟ” เริ่มทีละขั้นตอนจาก การงดจ่ายไฟ=ตัดไฟ /ตัดหม้อไฟ
  กรณีไม่จ่ายค่าไฟ ฯ
  พอกรณีคนไข้ติดเตียง ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้าตัดไฟ อาจเสียชีวิตได้ จึงได้สิทธิ โดยให้ไปติดต่อแจ้งไว้ จะได้รับสิทธิ ยกเว้นการงดจ่ายไฟค่ะ = บ้านนี้จะไม่มีการตัดไฟ

โดยยื่นเอกสาร
1.หนังสือรับรองจาก รพ.
2.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตร(ผู้ป่วย)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตร(เจ้าของมิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)

ที่มา: สุขปลายทาง

 
สิทธิประโยชน์กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถ
 • สิทธิประโยชน์กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถ ทุกครั้งต้องใช้สิทธิการรักษาจาก พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยทางรถก่อน เมื่อรักษาจนครบวงเงินที่ทาง พ.ร.บ. กำหนดแต่ผู้รักษายังต้องรักษาต่อเนื่องอยู่สิทธิการรักษาจะถูกเปลี่ยนมาเป็นสิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) เพื่อรักษาต่อเนื่องจนอาการดีขึ้น

--------------------------------------------------------------------------------

 

 
กรณีอุบัติเหตุทั่วไปมีขั้นตอนการใช้สิทธิ 30 บาท ดังนี้
 • หากเกิดอุบัติเหตุ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) คุ้มครองเราหรือไม่? แล้วอุบัติเหตุในที่นี้คืออะไร ครอบคลุมแค่ไหน สามารถทำความเข้าใจได้จากข้อมูลด้านล่างนี้เลย!
  • อุบัติเหตุ หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือคาดคิดมาก่อน ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน บุคคลได้รับอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจ อาจบาดเจ็บ พิการ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งกรณีอุบัติเหตุทั่วไปมีขั้นตอนการใช้สิทธิ ดังรูป

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

--------------------------------------------------------------------------------

 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) รู้ไปทำไม? เหตุใดจึงสำคัญ?

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นสิทธิของคนไทยตามกฎหมาย ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิของตน จึงเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

 

 
วิธีการใช้สิทธิ กรณีอุบัติเหตุ ต้องทำอย่างไร
 • วิธีการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีอุบัติเหตุ ต้องทำอย่างไร

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------------------------------

 
สิทธิประโยชน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • บริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เข้าถึงประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้ทุกๆ คนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงตั้งแต่เด็กจนโต ซึ่งเราจะมุ่งมั่นจะพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป วันนี้เราจึงนำเสนอสิทธิประโยชน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ให้ได้รับทราบกัน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

------------------------------------------------------------------------

 
สิทธิประโยชน์ กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปี
 • สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ สปสช. ดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดให้คนไทยทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงบริการ เพื่อการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทุกคน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม หากใครอยากรู้ว่ากลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปี จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง สามารถตรวจสอบได้เลยจากข้อมูลตรงนี้!

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

----------------------------------------------------------------------------

 
สิทธิบัตรทอง สำหรับหญิงตั้งครรภ์

สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่จะได้รับการดูแลสุขภาพตั้งแต่ฝากครรภ์จนถึงคลอดบุตร

 • ตอนนี้สิทธิบัตรทองสามารถใช้สิทธิคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแล้วนะคะ

-------------------------------------------------------------------------

 
รู้หรือไม่?...

รู้หรือไม่?...

Q : ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ในกรุงเทพมหานคร ต้องไปติดต่อที่ไหน?
A : ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ที่พักอาศัยในพื้นที่ กทม. สามารถไปติตต่อลงทะเบียนหรือย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล ได้ที่ สำนักงานเขต 19 แห่ง (ตามรายชื่ิอ) ในวันและเวลาทำการ หรือที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตั้งแต่ 8.00-19.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
สิทธิบัตรทองสำหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
 • สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) บริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สำหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

-----------------------------------------------------------------------------

 
สิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี
 • การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นแนวทางหลักที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและได้มีการดำเนินการและพัฒนาการมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีส่วนร่วมในการจัดการปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และสำหรับกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี อันเป็นช่วงอายุที่สำคัญต่อพัฒนาการของเด็กๆ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงมอบสิทธิต่างๆ ให้ดังภาพ เพื่อการเจริญเติบโตที่แข็งแรง

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

---------------------------------------------------------------------------

 
สิทธิประโยชน์กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี
 • บริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จัดให้กับประชาชนไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทุกคน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ สำหรับกลุ่มที่เราจะเอ่ยถึงในวันนี้ได้แก่ กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ มีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม อันนำไปสู่สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

 
เอกสารและสถานที่ ลงทะเบียน การย้ายสิทธิการรักษา
 • สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) แล้วต้องการจะย้ายสิทธิการรักษาทำตามนี้กันเลยค่ะ

  1. ติดต่อด้วยตนเองในวันเวลาราชการ

  • กรุงเทพมหานคร
  🔹 ติดต่อ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  🔹 จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่ กทม. ได้แก่
  ✅ สำนักงานเขต 19 เขต ของกรุงเทพมหานคร
  ✅ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
  ✅ ธนาคารออมสิน สาขาราชดำเนิน
  ✅ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ✅ สาขาตลาดยิ่งเจริญ
  ✅ สาขาสถานีขนส่งหมอชิต
  ✅ สาขาย่อยวัดไทร

• ต่างจังหวัด
🔹หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือที่คุ้นเคยในชื่อสถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ
🔹 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกแห่ง

เอกสารและสถานที่ ลงทะเบียน

1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือสุทธิบัตร/ใบสุทธิ ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่หน่วยงานราชการออกให้
2) สำหรับกรณีที่เป็นเด็ก/สามเณร อายุต่ำกว่า 15 ปี ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แสดงสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) หรือใช้หนังสือสุทธิที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ทางราชการออกให้
3) หนังสือรับรองการพักอาศัย (กรณีที่อยู่ไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน) แนบสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าตนเองนั้นอาศัยอยู่จริง เช่น ใบเสร็จค่าน้ำ ค่าไฟ สัญญาเช่าที่พักฯลฯ
4) แบบคำร้องขอลงทะเบียน ได้ ณ จุดรับลงทะเบียนทุกแห่ง

*** หมายเหตุ สามารถสอบถามวันเวลาทำการเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1330

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
ช่องทางการสืบค้นข้อมูล
 • แอดมินขอแนะนำ... ช่องทางการสืบค้นข้อมูล "สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" (สิทธิบัตรทอง)

สำหรับทุกท่านที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง ทุกท่านสามารถสืบข้อมูลสิทธิบัตรทองได้หลายช่องทาง ตามความสะดวก และไลฟ์สไตล์ของทุกท่าน ดังนี้

1. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พิมพ์ www.nhso.go.th ทุกคนสามารถเข้าไปสืบคนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว
2. facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทาง inbox กับระบบโต้ตอบอัตโนมัติ น้องยูซี (แชทบอท สปสช.)
3. แอปพลิเคชั่น สปสช. มีฟังก์ชั่นในการตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง และสืบค้นข้อมูลต่างๆ พิมพ์คำว่า "สปสช." โดยดาวน์โหลดได้แล้วทั้งในะบบ Android และระบบ iOS
4. Youtube "ก้าวใหม่ สปสช." เป็น Channel ที่รวบรวมสื่อวิดีทัศน์ และความรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5. สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการข้อมูลในการใช้สิทธิบัตรทอง และช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ตลอด 24 ชม. (ค่าบริการ 1 บาท/ครั้ง สำหรับเบอร์บ้าน และ 1 บาท/15 นาที สำหรับเบอร์มือถือ)

 

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สปสช.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 
คลอดได้กี่ครั้ง และเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่?
 • มีประชาชนสอบถามเรื่องการใช้สิทธิคลอดบุตรของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) เข้ามาว่าสามารถคลอดได้กี่ครั้ง และเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่?
  • ตามหลักเกณฑ์แล้ว "การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" (สิทธิบัตรทอง) คุ้มครองการคลอดไม่จำกัดจำนวนครั้ง และยังได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรคสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

ก่อนเข้ารับการรักษา สปสช. อยากแนะนำให้ทุกท่านตรวจสอบขั้นตอนการเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกันสักหน่อย ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง

1. ช่องทางการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล
- ตรวจสอบด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติทาง สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 2
- ตรวจสอบทางเว็บไซต์
www.nhso.go.th
- ติดต่อด้วยตนเองในวันเวลาราชการที่สถานีอนามัย โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. เอกสารการลงทะเบียน
- บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตร
- หนังสือรับรองการพักอาศัย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
- แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ขอได้ ณ จุดรับลงทะเบียน)

3. สถานที่ลงทะเบียน
- ต่างจังหวัด ติดต่อสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลรัฐ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
- กรุงเทพมหานคร ติดต่อสำนักงานเขตของ กทม. ที่เปิดรับลงทะเบียน ทั้ง 19 แห่ง

--------------------------------------------------------------------------------

 
บริการสาธารณสุข สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

"สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทยทุกคน เป็นสิทธิที่ทำให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียม

       แต่บริการสาธารณสุขก็มีทั้งที่คุ้มครองและไม่คุ้มครอง ดังนั้นในฐานะที่เป็นสิทธิของเรา เราก็ควรศึกษาอย่างละเอียดว่ามีกรณีใดบ้างที่หลักประกันจะคุ้มครองและรองรับค่าใช้จ่ายการรักษา หรือกรณีใดที่เราจำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาเพิ่มเติม

1. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น บริการวางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์ ทารกแรกเกิด และพัฒนาการของเด็ก
2. การคลอดบุตร ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
3. บริการทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน การให้ฟลูออไรด์เสริม ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรค ฟันผุ การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม การเคลือบหลมุร่องฟัน และการทำฟันปลอมฐานพลาสติก
4. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา ตั้งแต่โรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด จนถึงการรักษา โรคเรื้อรัง / โรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง
5. ค่ายาและเวชภัณฑ์ ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ และยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6. ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่างพักรักษาตัว ณ หน่วยบริการ
7. การจัดการส่งต่อ เพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ
8. บริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย การนวดเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ การอบหรือประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
9. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และได้รับการลงทะเบียน ท.74 ในระบบหลักประกันสุขภาพ สามารถขอรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

---------------------------------------------------------------------------------------

 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

ขั้นตอนการเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

      ก่อนเข้ารับการรักษา สปสช. อยากแนะนำให้ทุกท่านตรวจสอบขั้นตอนการเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกันสักหน่อย ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง
1. ช่องทางการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล
- ตรวจสอบด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติทาง สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 2
- ตรวจสอบทางเว็บไซต์
www.nhso.go.th
- ติดต่อด้วยตนเองในวันเวลาราชการที่สถานีอนามัย โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. เอกสารการลงทะเบียน
- บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตร
- หนังสือรับรองการพักอาศัย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
- แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ขอได้ ณ จุดรับลงทะเบียน)

3. สถานที่ลงทะเบียน
- ต่างจังหวัด ติดต่อสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลรัฐ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
- กรุงเทพมหานคร ติดต่อสำนักงานเขตของ กทม. ที่เปิดรับลงทะเบียน ทั้ง 19 แห่ง

-----------------------------------------------------------------------

 
สิทธิประโยชน์ที่ผู้ปกครองควรรู้... บัตรทองดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กไทย

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ปกครองควรรู้ “บัตรทอง” ดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กไทย

     หลาย ๆ ครอบครัวก็คงทราบสิทธิของลูกๆ และมีโอกาสได้ใช้บัตรทองกันไปบ้างแล้ว แต่สำหรับบางครอบครัวอาจจะยังไม่ทราบว่าสิทธินี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องใดบ้าง และมีประโยชน์ต่อลูกๆ อย่างไร เบื้องต้นลองสำรวจรายละเอียดจากตรงนี้กันก่อน และถ้ามีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมสามารถโทรมาได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี

     ได้รับการดูแลตั้งแต่มารดาเข้ารับการฝากครรภ์ และเมื่อคลอด ทารกจะได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพื่อติดตามการเจริญเติบโต รวมถึงได้รับการฉีดวัคซีนต่างๆ อาทิ วัคซีนบีซีจี ตับอักเสบบี บาดทะยัก คอตีบ และหัดเยอรมัม

     ทั้งยังได้รับการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคอื่นๆ อีก เช่น การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ (โรคเอ๋อ) ภาวะซีด การติดเชื้อเอชไอวี การตรวจคัดกรองพัฒนาการ ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาไทรอกซิน ป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์ ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ ยาต้านไวรัสเอดส์ และสมุดบันทึกสุขภาพ/บันทึกพัฒนาการและแว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
หยุดให้บริการ จุดให้บริการรับลงทะเบียน (สิทธิบัตรทอง)
 • ประกาศ!!! จุดให้บริการรับลงทะเบียน (สิทธิบัตรทอง) จะหยุดให้บริการในวันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 61 - วันที่ 1 ม.ค. 62
  • จุดที่หยุดได้แก่ สำนักงานเขตทั้ง 19 เขต ในกทม. สถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีขนส่งหมอชิต และที่ธนาคารออมสิน สาขาราชดำเนิน 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม.

-------------------------------------------------------------------------------

 
เปิดให้บริการ Chatbot
 • สปสช. เปิดให้บริการ Chatbot พร้อมตอบคำถามด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)
  • ขั้นตอนการเข้าใช้บริการง่าย ๆ
   -> เข้าเฟซบุ๊กสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   -> ไปที่เมนูส่งข้อความ (Messenger)
   -> คลิกหัวข้อที่ต้องการสอบถาม
   -> หรือจะแชทถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิบัตรทองก็ได้

หากแชทแล้วยังไม่หายสงสัย... โทร. 1330 สายด่วน สปสช. เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สปสช.

 
E-Book คู่มือสิทธิบัตรทอง

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) แอดมินขอ Re-Post อีกครั้ง สำหรับใครที่ยังไม่มีเก็บไว้ ต้องห้ามพลาด เพราะจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจในการใช้สิทธิฯ ได้อย่างถูกต้อง

 • คู่มือนี้จะช่วยตอบคำถามยอดฮิตตลอดกาล อาทิ
  • การตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ต้องทำอย่างไร
  • การลงทะเบียน / การย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องทำอย่างไร มีเอกสารอะไรบ้าง และต้องไปดำเนินการที่ไหน
  • วิธีการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ อะไรบ้างที่สิทธิบัตรทองคุ้มครอง และไม่คุ้มครอง
  • และคำถามอื่นๆ

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
คลิกอ่าน E-Book คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ได้จาก Link นี้...
http://ebook.dreamnolimit.com/nhso/095/

-------------------------------------------------------------------------------

 
   หน้า 2/7