โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ใครบ้าง!! ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง
 • ใครบ้าง!! ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง

--------------------------------------------------------------------------------

 
พระสงฆ์เข้าถึงสิทธิการรักษา (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)... เมื่อมีบัตรประชาชน
 • "พระสงฆ์เข้าถึงสิทธิการรักษา (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)... เมื่อมีบัตรประชาชน"
  1. พระสงฆ์สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในโรงพยาบาลใกล้วัดได้
  2. เมื่อไปรับการรักษาให้แสดงบัตรประชาชนในโรงพยาบาล/หน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้
  3. สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประจำได้ ตามความจำเป็น ได้ปีละ 4 ครั้ง
  4. สปสช. และเทศบาล อบต. พร้อมสนับสนุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้พระสงฆ์ในพื้นที่

-------------------------------------------------------------------------------

 
สิทธิบัตรทอง จะได้รับการคุ้มครองบริการด้านสาธารณสุข
 • บริการด้านสาธารณสุขที่คุ้มครองสำหรับผู้ใช้สิทธิสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) จะได้รับการคุ้มครองบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้

---------------------------------------------------------------------------

 
คลอดบุตรได้... ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สปสช. ร่วมสร้างสายใยรัก แม่ ลูก สร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับสิทธิประโยชน์ "คลอดบุตรได้... ไม่จำกัดจำนวนครั้ง" พร้อมจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรค เพื่อดูสุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)

-------------------------------------------------------------------

 
เรื่องนี้ 1330 มีคำตอบ
 • มาแล้วๆ เชิญอ่านหนังสือ/ดาวน์โหลด!!! "เรื่องนี้ 1330 มีคำตอบ" สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561
  เพื่อทุกคนจะได้รู้สิทธิ และใช้สิทธิหลักรประกันสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
 • หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. สายด่วน สปสช.ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  คลิ๊ก Link เพื่ออ่าน/ดาวน์โหลดหนังสือฯ
  http://ebook.dreamnolimit.com/nhso/097/ 
 • ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่ "facebook fanpage - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"
  - เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทย -

 • ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม / สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ สปสช.

-+-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
การลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • การลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ ดูรายละเอียดได้ที่
  http://bkk.nhso.go.th/regisform.pdf
  http://bkk.nhso.go.th/pp/stat/mcupmap.php

--------------------------------------------------------------------------------

 
ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
 • รู้หรือไม่? ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ใช้ "บัตรประชาชนใบเดียว" ก็สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการตามสิทธิที่ลงทะเบียนได้
 • กรณีเป็นเด็กเล็ก สามารถใช้สูติบัตร เพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการ
 • หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)
   

รู้แล้ว!อย่าลืม! พกบัตรประชาชนติดตัวไว้นะครับ"รู้สิทธิ รู้หน้าที่ เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิของคนไทยตามกฎหมาย"

-------------------------------------------------------------

 
โทร 1330 แล้วต้องกดอย่างไร?
 • สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โทร 1330 แล้วต้องกดอย่างไร?
  • กด 1 รับฟังข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • กด 2 ตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ
  • กด 3 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพประชาชน
  • กด 4 รับฟังการใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
  • กด 5 ข้อมูลสำหรับหน่วยบริการ
  • กด 0 ติตต่อเจ้าหน้าที่
  • กด # รับฟังซ้ำ
 • เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิของคนไทยตามกฎหมาย

------------------------------------------------------------------------------

 
ขยายเวลาเปิดจุดรับลงทะเบียน
 • 1 ก.ค. 61 สปสช. กทม. ขยายเวลาเปิดจุดรับลงทะเบียน และประชาสัมพันธ์บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ สถานีขนส่งหมอชิต ชั้น 1 (ประตู 2) เวลา 08.00 - 19.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 
เปิดจุดรับเอกสารโรคไต

เปิดจุดรับเอกสารโรคไต !!! เพื่อลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ยื่นเรื่องขอรับสิทธิบำบัดทดแทนไตด้วย "วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(HD)" สามารถยื่นเรื่องได้ที่จุดรับลงทะเบียนบัตรทอง ประจำสำนักงานเขตทั้ง 19 แห่ง ใน กทม. ได้เลย โดยเอกสาร ถึงมือรวดเร็ว เหมือนมายื่นที่ สปสช. เขต 13 กทม.

 •  เพื่อความสะดวกของประชาชนสามารถส่งรายละเอียดผ่านช่องทาง   e-mail Nanataya.w@nhso.go.th โทรศัพท์ 021420934 /061 420 3012 มาก่อนแล้วตัวจริงให้คนไข้ หรือทางหน่วยบริการ ส่งจดหมายตามมาได้ค่ะ

--------------------------------------------------------------------------------

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :: อ่านต่อ
 
UCEP มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

มีประชาชนสอบถามเรื่องการใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือ "UCEP" ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร? อาการแบบไหนถึงจะสามารถใช้สิทธิได้ และหากมีข้อสงสัยในการใช้สิทธิจะติดต่อใคร...

วันนี้แอดมินขอนำข้อมูล Info Graphics มาประชาสัมพันธ์อีกครั้ง เพื่อให้ทุกคนทราบถึงหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิอย่างถูกต้อง และได้รับความคุ้มครองตามสิทธิของ UCEP

หากมีข้อสงสัยสองถามเพิ่มเติม

สายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉิน สพฉ. 1669
สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)
สายด่วนประกันสังคม 1506
ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฯ
โทร 02-872-1669
กรมบัญชีกลาง โทร. 02-270-6400

รู้แล้ว อย่าลืมแชร์ต่อ บอกต่อกันนะครับ

 
 
-----------------------------------------------------------------------

 
ใช้บัตรประชาชน แทนบัตรทอง แล้วนะคะ

ใช้บัตรประชาชน "แทนบัตรทอง" แล้วนะคะ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ "สำเนาสูติบัตร" แสดงเมื่อเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลรับส่งต่อนะจร้า

#สำหรับประชาชนที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ " ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเข้ารับบริการรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยนะคะ)🙂
#ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่
Link ตรวจสอบสิทธิของ แอปพลิเคชัน สปสช.
http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml
#สายด่วน1330 #สิทธิบัตรทอง

--------------------------------------------------------------------------------

 
สิทธิระบุว่าหมดอายุไม่ต้องกังวล สามารถใช้สิทธิได้ตามปกติ

สำหรับท่านมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) แล้วสิทธิระบุว่าหมดอายุไม่ต้องกังวล สามารถใช้สิทธิได้ตามปกติ

 • สปสช.จะปรับสิทธิให้เป็นปกติโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการที่สิทธิระบุว่าหมดอายุนั้นเป็นประเภทสิทธิ(ย่อย)ตามช่วงอายุเท่านั้น โดยประเภทของสิทธิที่มักจะระบุว่าหมดอายุ ได้แก่ เด็กอายุครบ 13 ปี และผู้สูงอายุ ช่วงอายุครบ 60 ปี ฯ

--------------------------------------------------------------------------------

 
แจ้งสถานที่ลงทะเบียนรับบัตรทอง ในกรุงเทพฯ 21จุด
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนดจุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 21 จุด... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/bangkok/650122
 
สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผู้ป่วยใน
 • คณะรัฐมนตรีได้มีมติ "สนับสนุนงบประมาณให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผู้ป่วยใน" เพิ่มเติม ทำให้เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลในส่วนผู้ป่วยในปรับเพิ่มขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
การย้ายสิทธิ หรือการเปลี่ยนหน่วยบริการว่าจะต้องทำอย่างไร?
 • สอบถามกันเข้ามาพอสมควรกับ "การย้ายสิทธิ หรือการเปลี่ยนหน่วยบริการว่าจะต้องทำอย่างไร?
  - ย้ายสิทธิได้กี่ครั้ง
  - บ้านอยู่ต่างจังหวัดจะย้ายสิทธิมากรุงเทพ ต้องทำอย่างไร
  - เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง
  - สถานที่ที่จะไปติดต่อ ติดต่อได้ที่ไหนบ้าง... ฯลฯ
 • แอดมินขอนำข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ทุกท่านทราบถึงหลักเกณฑ์ และการดำเนินการที่ถูกต้องในการทำเรื่องย้ายสิทธิการรักษา หรือการเปลี่ยนหน่วยบริการ

หากมีข้อสงสัย สอบถามโทร สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)

-----------------------------------------------------------------------------

 
1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561 ....
 • ประชาชนคนไทยทุกสิทธิการรักษา (7 กลุ่มเสี่ยง รายละเอียดตาม info graphic) สามารถขอรับการฉีดวัคซีน "ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล" โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชน ที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.) หรือ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

--------------------------------------------------------------------------------

 
สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
 • กรณีได้รับความเสียหายจากการใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามมาตรา 41

--------------------------------------------------------------------------------

 
รู้จักสิทธิ UCEP

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 
สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามช่วงวัย(สิทธิบัตรทอง)
 • สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สิทธิบัตรทอง) สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามช่วงวัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 
E-Book คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

E-Book "คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ฉบับใหม่ Update 2018" อ่านเข้าใจง่าย ช่วยให้คุณใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง....โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้แล้ววันนี้ คลิ๊กเลย!
http://ebook.dreamnolimit.com/nhso/095/

อย่าลืมแชร์ต่อ บอกต่อกันด้วยนะครับ เพราะ "สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิของคนไทยตามกฎหมาย"
 
เมื่อคุณต้องติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 จะต้องกดหมายเลขไหนอย่างไร?

อย่าลืม! ถ้าคุณอยากรู้และเข้าใจการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) อย่างถูกต้อง โทร "สายด่วน สปสช. 1330" พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------

 
ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับบริการการรักษาพยาบาล และการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพที่บ้านในผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง #สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

----------------------------------------------------------------------

 
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

คุณคือคนสำคัญสำหรับครอบครัว และคนที่คุณรักอย่าลืมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมหรือสังเกตุอาการอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเอง #สปสช. #บัตรทอง #มะเร็งเต้านม

--------------------------------------------------------------------------

 
คุณเป็นคนที่ใช่ ที่จะลงทะเบียน

คุณเป็นคนที่ใช่ ที่จะลงทะเบียน "สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" (สิทธิบัตรทอง) ใช่หรือไม่? ถ้าคุณมีคุณสมบัติครบตามนี้ รีบมาลงทะเบียนสิทธิฯ หรือตรวจสอบสิทธิ ก่อนเข้ารับบริการที่หน่วยบริการ... หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

--------------------------------------------------------------------------------

 
   หน้า 5/7