โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

หน่วยรังสีรักษา (อาคารรังสีรักษา)
เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ วันจันทร์–วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ,วันเสาร์ 08.00-12.00 น. เฉพาะผู้ป่วยนัด สอบถามเพิ่มเติมหน่วยรังสีรักษา โทร. 0 2534 7434-35

 


  Hits: 320 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ห้องตรวจกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) ชั้น 2 อาคารคุ้มเกศ (28/6/2552)
 ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ (27/4/2553)
 คลินิกฝังเข็ม ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (13/9/2556)
 ห้องเจาะเลือด (1/2/2556)
 ห้องตรวจรังสีกรรม (29/5/2556)
 ห้องตรวจพิเศษสูตินรีกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ (30/5/2556)
 ศูนย์ส่องกล้อง ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ (1/4/2558)
 ห้องนิติเวช (14/9/2558)
 การตรวจ MRI ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง (24/9/2558)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1 2 ]