โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 ห้องสีชมพู อาคารคุ้มเกล้าฯ
ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น. โทร. 0 2534 7151-3 ,โทร.ภายใน 2 7151-3
  แผ่นพับห้องตรวจกุมารเวชกรรม   

 
อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีชมพู

บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00–20.00 ปิดรับบัตร 19.30 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.30

นัดหมายล่วงหน้า   :  เวลา 13.00 – 16.00 โทร.0 2534 7151-3 ,โทร.ภายใน 2 7151-3

ปรับปรุงข้อมูล       :   20/11/2562  10.00 

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

-

น.อ.นภ ตู้จินดา
น.อ.นภ ตู้จินดา
น.อ.หญิงจุฑารัตน์
เมฆมัลลิกา
น.ต.หญิง ศิริลักษณ์ อัศวบำรุงกุล
ร.อ.วิศรุต การุญบุญญานันท์
ร.อ.วิศรุต การุญบุญญานันท์
ร.อ.หญิง นภัส ศรีภิรมย์
ร.อ.วิศรุต การุญบุญญานันท์
 ภูมิแพ้
-
-
 -
น.อ.วิษณุ ภู่ทอง
น.อ.หญิง ศศวรรณ ชินรัตน์พิสิทธิ์
(เฉพาะนัด)
น.อ.หญิง ศศวรรณ ชินรัตน์พิสิทธิ์
(เฉพาะนัด)
-
 
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0 2534 7221, 0 2534 7000

  Hits: 4493 Rating( ) ( 1 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ (27/4/2553)
 ห้องเจาะเลือด (1/2/2556)
 คลินิกฝังเข็ม ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (13/9/2556)
 ห้องตรวจรังสีกรรม (29/5/2556)
 ห้องตรวจพิเศษสูตินรีกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ (30/5/2556)
 หน่วยรังสีรักษา (อาคารรังสีรักษา) (16/1/2558)
 ศูนย์ส่องกล้อง ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ (1/4/2558)
 ห้องนิติเวช (14/9/2558)
 การตรวจ MRI ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง (24/9/2558)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1 2 ]