โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   ตารางแพทย์ตรวจรักษานอกเวลา

ห้องตรวจจักษุกรรม ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน อาคารคุ้มเกล้าฯ
ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. นัดหมายล่วงหน้าเวลา 13.00-16.00 น.  โทร.0-2534-7182 ,โทร. 2-7182

 
 อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 2 ห้องสีเขียวอ่อน

 บริการ                   :  วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น.,วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 ปิดรับบัตร 11.00

 นัดหมายล่วงหน้า    :  เวลา 1300 – 1600 โทร.0 2534 7182 ,โทร. 27182

 ปรับปรุงข้อมูล        :  27/07/2562  10.00 น.

คลินิก|โรค

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

-
น.อ.ทวีวงศ์ หาญดำรงค์
น.ต.วรัศช์ภรณ์พลอยประสิทธิ์
ร.ท.เกษม ยศไพบูลย์
น.ต.หญิง วรุณฉัตร อิสริยาภัทร์
น.ต.หญิง จุติมา พัตรลิดานนท์
น.ต.หญิง วรุณฉัตร อิสริยาภัทร์
น.ต.รณกร ปัญจพงษ์
ร.อ.หญิงเบญจพร สิกขมาน
น.อ.ทวีวงศ์ หาญดำรงค์
น.ต.เทพชัย ธรรมิกสกุล
ร.อ.หญิงศุภัช เสนากัลป์
ร.ต.หญิง พัชรพรรณ อนุพงษ์องอาจ
น.อ.ทวีวงศ์ หาญดำรงค์
น.ต.วรัศช์ภรณ์พลอยประสิทธิ์
น.ต.หญิง มานิตา มีพร้อม
ร.อ.หญิงธนพร ลยางกูร
ร.ท.หญิงเบญจพร สิกขมาน
ร.อ.วรัญ ว่องศิลป์วัฒนา
ร.ท.หญิง ศศิรัตน์ วัฒนวิจารณ์
 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โทร. 0 2534 7221, 0 2534 7000

  Hits: 6454 Rating( ) ( 1 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ (27/4/2553)
 คลินิกฝังเข็ม ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ (13/9/2556)
 ห้องเจาะเลือด (1/2/2556)
 ห้องตรวจรังสีกรรม (29/5/2556)
 ห้องตรวจพิเศษสูตินรีกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ (30/5/2556)
 หน่วยรังสีรักษา (อาคารรังสีรักษา) (16/1/2558)
 ศูนย์ส่องกล้อง ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ (1/4/2558)
 ห้องนิติเวช (14/9/2558)
 การตรวจ MRI ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง (24/9/2558)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  1 2 ]