โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี

ชวนคนไทยตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี ระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค. 62 นี้ ใน 79 รพ.ทั่วประเทศ

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก หวังลดอัตราการติดเชื้อ ลดการป่วยตาย ลดจำนวนผู้ป่วยตับแข็งและมะเร็งตับ ผ่านมาตรการต่างๆ อย่างบูรณาการ พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ใน 79 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ   อ่านต่อ...http://nhsonews.com/index.php/news/content/607

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 1165 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ประกันสังคมดูแล คุณพ่อ-คุณแม่ สิทธิคลอดบุตร (14/3/2561)
 คนพิการใช้สิทธิประกันสังคมได้ (14/3/2561)
 ขยายความคุ้มคลอง 4 ด้าน ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด STEM CELL (13/3/2561)
 สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ (13/3/2561)
 นโยบายเน้นหนักปี 2561 เพื่อแรงงานทุกระดับ (13/3/2561)
 กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างเนื่องจากการทำงาน (13/3/2561)
 ประกันสังคมให้สิทธิตรวจสุขภาพและป้องกันโรค (13/3/2561)
 ประกันสังคมทำฟันได้ไม่ต้องสำรองจ่าย (13/3/2561)
 เมื่อใด จึงจะได้สิทธิประกันสังคม (8/3/2561)
 สิทธิประกันสังคมควรรู้ กรณีเสียชีวิต (8/3/2561)
จำนวน 144 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  8  9  10  11 12  13  14  15  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง