โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี

ชวนคนไทยตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี ระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค. 62 นี้ ใน 79 รพ.ทั่วประเทศ

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก หวังลดอัตราการติดเชื้อ ลดการป่วยตาย ลดจำนวนผู้ป่วยตับแข็งและมะเร็งตับ ผ่านมาตรการต่างๆ อย่างบูรณาการ พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ใน 79 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ   อ่านต่อ...http://nhsonews.com/index.php/news/content/607

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 1166 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตผู้ประกันตนมีสิทธิทุกที่ (8/3/2561)
 ผู้รับประโยชน์ทดแทน กรณีตาย (7/3/2561)
 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่างงาน (7/3/2561)
 สิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานที่ผู้ประกันตนจะได้รับ (5/3/2561)
 ผู้ประกันตนยื่นคำขอประโยชน์ทดแทนได้ที่ใด? (2/3/2561)
 กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างเนื่องจากการทำงาน (28/2/2561)
 ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรรับรองสิทธิฯ (28/2/2561)
 เมื่อลูกจ้างตาย หรือสูญหาย ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนคือ? (27/2/2561)
 กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างเนื่องจากการทำงาน (26/2/2561)
 สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์กองทุนประกันสังคม...การเปลี่ยนสถานพยาบาล (26/2/2561)
จำนวน 144 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  9  10  11  12 13  14  15  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง