โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี

ชวนคนไทยตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี ระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค. 62 นี้ ใน 79 รพ.ทั่วประเทศ

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก หวังลดอัตราการติดเชื้อ ลดการป่วยตาย ลดจำนวนผู้ป่วยตับแข็งและมะเร็งตับ ผ่านมาตรการต่างๆ อย่างบูรณาการ พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ใน 79 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ   อ่านต่อ...http://nhsonews.com/index.php/news/content/607

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 1167 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 สิทธิประโยชน์ กรณีเจ็บป่วยที่ผู้ประกันตนจะได้รับ (23/2/2561)
 หากนายจ้างมีสำนักงานหลายสาขา จะยื่นขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน? (23/2/2561)
 กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างเนื่องจากการทำงาน (16/2/2561)
 ประกันสังคมให้สิทธิตรวจสุขภาพและป้องกันโรค (16/2/2561)
 สิทธิประโยชน์ กรณีผู้ประกันตนเป็นโรคไตจะได้รับ (8/2/2561)
 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (7/2/2561)
 สิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานที่ผู้ประกันตนจะได้รับ (7/2/2561)
 โปรแกรมการคำนวณเงินบำนาญชราภาพเบื้องต้น (14/3/2560)
 สิทธิประโยชน์ Benefit (14/3/2560)
 ประกันสังคมขยายสิทธิการบำบัดทดแทนไต (28/6/2559)
จำนวน 144 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  10  11  12  13 14  15  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง