โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการสืบค้นข้อมูล
  • แอดมินขอแนะนำ... ช่องทางการสืบค้นข้อมูล "สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" (สิทธิบัตรทอง)

สำหรับทุกท่านที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง ทุกท่านสามารถสืบข้อมูลสิทธิบัตรทองได้หลายช่องทาง ตามความสะดวก และไลฟ์สไตล์ของทุกท่าน ดังนี้

1. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พิมพ์ www.nhso.go.th ทุกคนสามารถเข้าไปสืบคนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว
2. facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทาง inbox กับระบบโต้ตอบอัตโนมัติ น้องยูซี (แชทบอท สปสช.)
3. แอปพลิเคชั่น สปสช. มีฟังก์ชั่นในการตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง และสืบค้นข้อมูลต่างๆ พิมพ์คำว่า "สปสช." โดยดาวน์โหลดได้แล้วทั้งในะบบ Android และระบบ iOS
4. Youtube "ก้าวใหม่ สปสช." เป็น Channel ที่รวบรวมสื่อวิดีทัศน์ และความรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5. สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการข้อมูลในการใช้สิทธิบัตรทอง และช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ตลอด 24 ชม. (ค่าบริการ 1 บาท/ครั้ง สำหรับเบอร์บ้าน และ 1 บาท/15 นาที สำหรับเบอร์มือถือ)

 

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สปสช.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 688 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การย้ายสิทธิ หรือการเปลี่ยนหน่วยบริการว่าจะต้องทำอย่างไร? (11/6/2561)
 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561 .... (28/5/2561)
 สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (24/5/2561)
 รู้จักสิทธิ UCEP (23/5/2561)
 สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามช่วงวัย(สิทธิบัตรทอง) (22/5/2561)
 E-Book คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) (18/5/2561)
 เมื่อคุณต้องติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 จะต้องกดหมายเลขไหนอย่างไร? (16/5/2561)
 ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง (11/5/2561)
 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (10/5/2561)
 คุณเป็นคนที่ใช่ ที่จะลงทะเบียน (10/5/2561)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  12  13  14  15 16  17  18  19  20  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง