โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการสืบค้นข้อมูล
  • แอดมินขอแนะนำ... ช่องทางการสืบค้นข้อมูล "สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" (สิทธิบัตรทอง)

สำหรับทุกท่านที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง ทุกท่านสามารถสืบข้อมูลสิทธิบัตรทองได้หลายช่องทาง ตามความสะดวก และไลฟ์สไตล์ของทุกท่าน ดังนี้

1. เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พิมพ์ www.nhso.go.th ทุกคนสามารถเข้าไปสืบคนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว
2. facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทาง inbox กับระบบโต้ตอบอัตโนมัติ น้องยูซี (แชทบอท สปสช.)
3. แอปพลิเคชั่น สปสช. มีฟังก์ชั่นในการตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง และสืบค้นข้อมูลต่างๆ พิมพ์คำว่า "สปสช." โดยดาวน์โหลดได้แล้วทั้งในะบบ Android และระบบ iOS
4. Youtube "ก้าวใหม่ สปสช." เป็น Channel ที่รวบรวมสื่อวิดีทัศน์ และความรู้เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5. สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการข้อมูลในการใช้สิทธิบัตรทอง และช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ตลอด 24 ชม. (ค่าบริการ 1 บาท/ครั้ง สำหรับเบอร์บ้าน และ 1 บาท/15 นาที สำหรับเบอร์มือถือ)

 

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สปสช.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 690 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพกับโรคมะเร็งได้อย่างไร? (23/3/2561)
 สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการตรวจคัดกรอง ภาวะดาวน์ซินโดรม (22/3/2561)
 กรณีที่ถูกหมากัด แมวกัด แมวข่วน (19/3/2561)
 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คุ้มครองการบำบัดทดแทนไต (19/3/2561)
 จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กทม. (19/3/2561)
 หากเจ็บป่วยและต้องทำการรักษาจะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ได้อย่างไร ? (19/3/2561)
 เรื่องทันตกรรมกับสิทธิหลักประกันสุขภาพใช้อะไรได้บ้าง (19/3/2561)
 ใช้สิทธิตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ (19/3/2561)
 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับการบำบัดทดแทนไตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (8/3/2561)
 ข้อมูลสำหรับประชาชน (15/10/2557)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  15  16  17  18 19  20  21  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง