โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สิทธิบัตรทอง

ขั้นตอนการเข้ารับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

เด็กแสดงสูติบัตร/ผู้ใหญ่แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งที่เข้ารับบริการนะคะ

#สิทธิบัตรทอง
#สปสช.
#สายด่วนสปสชโทร1330

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 3342 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ขั้นตอน..การให้บริการผู้ป่วย (1/10/2552)
  การขึ้นทะเบียนบัตรทอง (1/10/2552)
  สิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพ(บัตรทอง) (1/10/2552)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  17  18  19  20 21  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง