โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

รู้หรือไม่?...เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี
  • รู้หรือไม่?... ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) เปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปี
    สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม.

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 2463 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ขั้นตอน..การให้บริการผู้ป่วย (1/10/2552)
  การขึ้นทะเบียนบัตรทอง (1/10/2552)
  สิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพ(บัตรทอง) (1/10/2552)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  17  18  19  20 21  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง