โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง

เรื่องน่ารู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)  ผู้สูงอายุ (สิทธิบัตรทอง) ที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้านติดเตียง สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้...

สอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดการใช้สิทธิ โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 1849 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ขั้นตอน..การให้บริการผู้ป่วย (1/10/2552)
  การขึ้นทะเบียนบัตรทอง (1/10/2552)
  สิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพ(บัตรทอง) (1/10/2552)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  17  18  19  20 21  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง