โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไข้เลือดออก
  • สนง.ประกันสังคม ได้ให้สิทธิผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโรคต่าง ๆ จนสิ้นสุดการรักษาเพียงแค่ผู้ประกันตนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ รวมถึงโรคเรื้อรังจำเป็นต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง

---------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 115 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างเนื่องจากการทำงาน (28/2/2561)
 ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรรับรองสิทธิฯ (28/2/2561)
 เมื่อลูกจ้างตาย หรือสูญหาย ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนคือ? (27/2/2561)
 กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างเนื่องจากการทำงาน (26/2/2561)
 สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์กองทุนประกันสังคม...การเปลี่ยนสถานพยาบาล (26/2/2561)
 สิทธิประโยชน์ กรณีเจ็บป่วยที่ผู้ประกันตนจะได้รับ (23/2/2561)
 หากนายจ้างมีสำนักงานหลายสาขา จะยื่นขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน? (23/2/2561)
 กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างเนื่องจากการทำงาน (16/2/2561)
 ประกันสังคมให้สิทธิตรวจสุขภาพและป้องกันโรค (16/2/2561)
 สิทธิประโยชน์ กรณีผู้ประกันตนเป็นโรคไตจะได้รับ (8/2/2561)
จำนวน 129 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  8  9  10  11 12  13  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง