โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

รู้แล้วบอกต่อ บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟ
  • ประชาสัมพันธ์....ผู้ป่วยติดเตียง การไฟฟ้า จะไม่ตัดไฟ/จึงให้ไปติดต่อ ขอยกเว้น การงดจ่ายไฟฟ้า กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า หรือไม่ชำระค่าไฟฟ้า ตามกำหนด “ยกเว้นการงดจ่ายไฟ” เริ่มทีละขั้นตอนจาก การงดจ่ายไฟ=ตัดไฟ /ตัดหม้อไฟ
    กรณีไม่จ่ายค่าไฟ ฯ
    พอกรณีคนไข้ติดเตียง ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้าตัดไฟ อาจเสียชีวิตได้ จึงได้สิทธิ โดยให้ไปติดต่อแจ้งไว้ จะได้รับสิทธิ ยกเว้นการงดจ่ายไฟค่ะ = บ้านนี้จะไม่มีการตัดไฟ

โดยยื่นเอกสาร
1.หนังสือรับรองจาก รพ.
2.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตร(ผู้ป่วย)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตร(เจ้าของมิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)

ที่มา: สุขปลายทาง

  Hits: 1515 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 การย้ายสิทธิ หรือการเปลี่ยนหน่วยบริการว่าจะต้องทำอย่างไร? (11/6/2561)
 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561 .... (28/5/2561)
 สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (24/5/2561)
 รู้จักสิทธิ UCEP (23/5/2561)
 สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามช่วงวัย(สิทธิบัตรทอง) (22/5/2561)
 E-Book คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) (18/5/2561)
 เมื่อคุณต้องติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 จะต้องกดหมายเลขไหนอย่างไร? (16/5/2561)
 ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง (11/5/2561)
 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (10/5/2561)
 คุณเป็นคนที่ใช่ ที่จะลงทะเบียน (10/5/2561)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  12  13  14  15 16  17  18  19  20  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง