โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

รู้แล้วบอกต่อ บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟ
  • ประชาสัมพันธ์....ผู้ป่วยติดเตียง การไฟฟ้า จะไม่ตัดไฟ/จึงให้ไปติดต่อ ขอยกเว้น การงดจ่ายไฟฟ้า กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า หรือไม่ชำระค่าไฟฟ้า ตามกำหนด “ยกเว้นการงดจ่ายไฟ” เริ่มทีละขั้นตอนจาก การงดจ่ายไฟ=ตัดไฟ /ตัดหม้อไฟ
    กรณีไม่จ่ายค่าไฟ ฯ
    พอกรณีคนไข้ติดเตียง ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้าตัดไฟ อาจเสียชีวิตได้ จึงได้สิทธิ โดยให้ไปติดต่อแจ้งไว้ จะได้รับสิทธิ ยกเว้นการงดจ่ายไฟค่ะ = บ้านนี้จะไม่มีการตัดไฟ

โดยยื่นเอกสาร
1.หนังสือรับรองจาก รพ.
2.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตร(ผู้ป่วย)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตร(เจ้าของมิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)

ที่มา: สุขปลายทาง

  Hits: 1518 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 เรื่องน่ารู้ที่คนมักสับสน สิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม (10/4/2561)
 สิทธิประโยชน์ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถ (10/4/2561)
 แบบไหนถึงเรียกว่าเจ็บป่วยฉุกเฉิน! (5/4/2561)
 สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำตัวได้ถึง 4 ครั้งต่อปี (2/4/2561)
 บริการเรื่องวางแผนครอบครัวแบบครอบคลุมของบัตรทองมีอะไรบ้าง (2/4/2561)
 บัตรทองหาย/หมดอายุ จะต้องทำอย่างไร (2/4/2561)
 แจ้งย้ายสิทธิบัตรทองต้องทำอย่างไรบ้าง? (28/3/2561)
 สิทธิ! สำหรับคนท้องที่ใช้บัตรทอง(สิทธิหลักประกันสุขภาพ) (27/3/2561)
 เด็กเล็กที่มีบัตรทองจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง? (27/3/2561)
 ใครสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง)ได้บ้าง? (26/3/2561)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  14  15  16  17 18  19  20  21  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง