โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

รู้แล้วบอกต่อ บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟ
  • ประชาสัมพันธ์....ผู้ป่วยติดเตียง การไฟฟ้า จะไม่ตัดไฟ/จึงให้ไปติดต่อ ขอยกเว้น การงดจ่ายไฟฟ้า กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า หรือไม่ชำระค่าไฟฟ้า ตามกำหนด “ยกเว้นการงดจ่ายไฟ” เริ่มทีละขั้นตอนจาก การงดจ่ายไฟ=ตัดไฟ /ตัดหม้อไฟ
    กรณีไม่จ่ายค่าไฟ ฯ
    พอกรณีคนไข้ติดเตียง ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้าตัดไฟ อาจเสียชีวิตได้ จึงได้สิทธิ โดยให้ไปติดต่อแจ้งไว้ จะได้รับสิทธิ ยกเว้นการงดจ่ายไฟค่ะ = บ้านนี้จะไม่มีการตัดไฟ

โดยยื่นเอกสาร
1.หนังสือรับรองจาก รพ.
2.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตร(ผู้ป่วย)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตร(เจ้าของมิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)

ที่มา: สุขปลายทาง

  Hits: 1520 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพกับโรคมะเร็งได้อย่างไร? (23/3/2561)
 สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการตรวจคัดกรอง ภาวะดาวน์ซินโดรม (22/3/2561)
 กรณีที่ถูกหมากัด แมวกัด แมวข่วน (19/3/2561)
 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คุ้มครองการบำบัดทดแทนไต (19/3/2561)
 จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กทม. (19/3/2561)
 หากเจ็บป่วยและต้องทำการรักษาจะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ได้อย่างไร ? (19/3/2561)
 เรื่องทันตกรรมกับสิทธิหลักประกันสุขภาพใช้อะไรได้บ้าง (19/3/2561)
 ใช้สิทธิตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ (19/3/2561)
 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับการบำบัดทดแทนไตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (8/3/2561)
 ข้อมูลสำหรับประชาชน (15/10/2557)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  15  16  17  18 19  20  21  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง