โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คุ้มครอง

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คุ้มครอง

  • เมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต สามารถเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตนในการเข้ารับบริการ จะได้รับการรักษาจนอาการพ้นวิกฤต จากนั้นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาจะส่งตัวผู้ป่วยกลับไปยังหน่วยบริการประจำ หรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ ที่พร้อมให้การรักษาต่อไป
  • ผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตหมายถึงผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นอาการที่คุกคามต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญ ได้แก่ หัวใจ สมอง การหายใจ ต้องได้รับการรักษาและดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้รวดเร็ว

-----------------------------------------------------------------------

  Hits: 1805 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (24/5/2561)
 รู้จักสิทธิ UCEP (23/5/2561)
 สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามช่วงวัย(สิทธิบัตรทอง) (22/5/2561)
 E-Book คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) (18/5/2561)
 เมื่อคุณต้องติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 จะต้องกดหมายเลขไหนอย่างไร? (16/5/2561)
 ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง (11/5/2561)
 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (10/5/2561)
 คุณเป็นคนที่ใช่ ที่จะลงทะเบียน (10/5/2561)
 อยู่ที่ไหนก็ตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆ (1/5/2561)
 โทร สายด่วน สปสช. 1330 (30/4/2561)
จำนวน 201 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  12  13  14  15 16  17  18  19  20  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง