โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คุ้มครอง

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คุ้มครอง

  • เมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต สามารถเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตนในการเข้ารับบริการ จะได้รับการรักษาจนอาการพ้นวิกฤต จากนั้นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาจะส่งตัวผู้ป่วยกลับไปยังหน่วยบริการประจำ หรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ ที่พร้อมให้การรักษาต่อไป
  • ผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตหมายถึงผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นอาการที่คุกคามต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญ ได้แก่ หัวใจ สมอง การหายใจ ต้องได้รับการรักษาและดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้รวดเร็ว

-----------------------------------------------------------------------

  Hits: 1911 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 เรื่องน่ารู้ที่คนมักสับสน สิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม (10/4/2561)
 สิทธิประโยชน์ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถ (10/4/2561)
 แบบไหนถึงเรียกว่าเจ็บป่วยฉุกเฉิน! (5/4/2561)
 สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำตัวได้ถึง 4 ครั้งต่อปี (2/4/2561)
 บริการเรื่องวางแผนครอบครัวแบบครอบคลุมของบัตรทองมีอะไรบ้าง (2/4/2561)
 บัตรทองหาย/หมดอายุ จะต้องทำอย่างไร (2/4/2561)
 แจ้งย้ายสิทธิบัตรทองต้องทำอย่างไรบ้าง? (28/3/2561)
 สิทธิ! สำหรับคนท้องที่ใช้บัตรทอง(สิทธิหลักประกันสุขภาพ) (27/3/2561)
 เด็กเล็กที่มีบัตรทองจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง? (27/3/2561)
 ใครสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง)ได้บ้าง? (26/3/2561)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  14  15  16  17 18  19  20  21  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง