โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คุ้มครอง

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คุ้มครอง

  • เมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต สามารถเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตนในการเข้ารับบริการ จะได้รับการรักษาจนอาการพ้นวิกฤต จากนั้นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาจะส่งตัวผู้ป่วยกลับไปยังหน่วยบริการประจำ หรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ ที่พร้อมให้การรักษาต่อไป
  • ผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตหมายถึงผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นอาการที่คุกคามต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญ ได้แก่ หัวใจ สมอง การหายใจ ต้องได้รับการรักษาและดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้รวดเร็ว

-----------------------------------------------------------------------

  Hits: 1912 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพกับโรคมะเร็งได้อย่างไร? (23/3/2561)
 สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการตรวจคัดกรอง ภาวะดาวน์ซินโดรม (22/3/2561)
 กรณีที่ถูกหมากัด แมวกัด แมวข่วน (19/3/2561)
 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คุ้มครองการบำบัดทดแทนไต (19/3/2561)
 จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กทม. (19/3/2561)
 หากเจ็บป่วยและต้องทำการรักษาจะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ได้อย่างไร ? (19/3/2561)
 เรื่องทันตกรรมกับสิทธิหลักประกันสุขภาพใช้อะไรได้บ้าง (19/3/2561)
 ใช้สิทธิตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ (19/3/2561)
 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับการบำบัดทดแทนไตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (8/3/2561)
 ข้อมูลสำหรับประชาชน (15/10/2557)
จำนวน 203 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  15  16  17  18 19  20  21  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง