โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

กรณีได้รับอุบัติเหตุทางรถ... จะต้องใช้สิทธิอะไรในการรักษาพยาบาล?

กรณีได้รับอุบัติเหตุทางรถ... จะต้องใช้สิทธิอะไรในการรักษาพยาบาล? แล้วจะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ได้อย่างไรในกรณีอุบัติเหตุทางรถ...

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สปสช. เขต 13 กทม.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 84 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำตัวได้ถึง 4 ครั้งต่อปี (2/4/2561)
 บริการเรื่องวางแผนครอบครัวแบบครอบคลุมของบัตรทองมีอะไรบ้าง (2/4/2561)
 บัตรทองหาย/หมดอายุ จะต้องทำอย่างไร (2/4/2561)
 แจ้งย้ายสิทธิบัตรทองต้องทำอย่างไรบ้าง? (28/3/2561)
 สิทธิ! สำหรับคนท้องที่ใช้บัตรทอง(สิทธิหลักประกันสุขภาพ) (27/3/2561)
 เด็กเล็กที่มีบัตรทองจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง? (27/3/2561)
 ใครสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง)ได้บ้าง? (26/3/2561)
 ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพกับโรคมะเร็งได้อย่างไร? (23/3/2561)
 สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการตรวจคัดกรอง ภาวะดาวน์ซินโดรม (22/3/2561)
 กรณีที่ถูกหมากัด แมวกัด แมวข่วน (19/3/2561)
จำนวน 160 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  10  11  12  13 14  15  16  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง