โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
   คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

กรณีได้รับอุบัติเหตุทางรถ... จะต้องใช้สิทธิอะไรในการรักษาพยาบาล?

กรณีได้รับอุบัติเหตุทางรถ... จะต้องใช้สิทธิอะไรในการรักษาพยาบาล? แล้วจะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ได้อย่างไรในกรณีอุบัติเหตุทางรถ...

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สปสช. เขต 13 กทม.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 147 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพกับโรคมะเร็งได้อย่างไร? (23/3/2561)
 สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการตรวจคัดกรอง ภาวะดาวน์ซินโดรม (22/3/2561)
 กรณีที่ถูกหมากัด แมวกัด แมวข่วน (19/3/2561)
 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คุ้มครองการบำบัดทดแทนไต (19/3/2561)
 จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กทม. (19/3/2561)
 หากเจ็บป่วยและต้องทำการรักษาจะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ได้อย่างไร ? (19/3/2561)
 เรื่องทันตกรรมกับสิทธิหลักประกันสุขภาพใช้อะไรได้บ้าง (19/3/2561)
 ใช้สิทธิตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ (19/3/2561)
 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับการบำบัดทดแทนไตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (8/3/2561)
 ข้อมูลสำหรับประชาชน (15/10/2557)
จำนวน 163 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ << <  11  12  13  14 15  16  17  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง