โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช 
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง

เครื่องหมายโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรางพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏมีพระรัศมี ภายในมีอุณาโลมเป็นเครื่องหมายของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานแก่บุคลากรของกองทัพอากาศและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ อย่างหาที่สุดมิได้


  Hits: 319 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (5/5/2552)
 มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (5/5/2552)
 มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (25/3/2558)
 อาคารคุ้มเกศ (หนังสือประวัติอาคารคุ้มเกศ) (4/7/2557)
 พิธีเปิดอาคารคุ้มเกศ (6/3/2558)
 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์มะเร็งและอาคารสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ (6/3/2558)
 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคุ้มเกศ (27/6/2552)
 พิธิเปิดอาคารศูนย์มะเร็ง (24/7/2560)
จำนวน 8 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง