โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช 
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง

อาคารคุ้มเกศ (หนังสือประวัติอาคารคุ้มเกศ)

อาคารคุ้มเกศ จัดสร้างโดยกองทัพอากาศ โดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งอยู่ด้านหลังของอาคารคุ้มเกล้าฯ เป็นอาคารคอนกรึตเสริมเหล็กสูง ๕ ชั้น และมีชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม ๒๖,๙๐๐ ตารางเมตร เป็นอาคารที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการโดยให้บริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมระบบบริการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สำหรับผู้รับบริการทุกกลุ่ม ทั้งข้าราชการกองทัพอากาศ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป

     อีกทั้งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

  หนังสือประวัติอาคารคุ้มเกศ 


 

พระบรมราโชวาท

สารบัญ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สารจากผู้บังคับบัญชา

บทสัมภาษณ์พิเศษ

ประวัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ภาพรวมอาคารคุ้มเกศ

ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก
อายุรกรรมทั่วไป

ห้องตรวจข้าราชการในเครื่องแบบ

ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
กองเภสัชกรรม

ห้องเวชระเบียน
แผนกทะเบียนเวชสถิติ

ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ

ศูนย์โรคไต

ศูนย์ส่องกล้อง
ระบบทางเดินอาหาร

กองทันตกรรม

กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตรวจพิเศษสูตินรีกรรม

หน่วยตรวจพิเศษอายุรกรรม

คลังยาพิเศษกองเภสัชกรรม

ศูนย์สารสนเทศ อาคารคุ้มเกศ

การให้บริการอื่น ๆ
และปกิณกะเกี่ยวกับอาคาร

คณะกรรมการดำเนินงาน

กองทุนอาคารคุ้มเกศ

บทบรรณาธิการ

 แนะนำ...ดาวน์โหลดไฟล์ก่อนเปิดอ่านจะเห็นภาพที่คมชัดค่ะ


  Hits: 588 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 เครื่องหมายโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (24/7/2560)
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (5/5/2552)
 มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (5/5/2552)
 มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (25/3/2558)
 พิธีเปิดอาคารคุ้มเกศ (6/3/2558)
 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์มะเร็งและอาคารสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ (6/3/2558)
 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคุ้มเกศ (27/6/2552)
 พิธิเปิดอาคารศูนย์มะเร็ง (24/7/2560)
จำนวน 8 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง