โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
หน้าแรก  เกี่ยวกับ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช 
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง

พิธีเปิดอาคารคุ้มเกศ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดอาคารคุ้มเกศ ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 1630 น.  ภาพพิธีเปิดอาคารคุ้มเกศ
  Hits: 345 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 เครื่องหมายโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (24/7/2560)
 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (5/5/2552)
 มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (5/5/2552)
 มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (25/3/2558)
 อาคารคุ้มเกศ (หนังสือประวัติอาคารคุ้มเกศ) (4/7/2557)
 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์มะเร็งและอาคารสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ (6/3/2558)
 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคุ้มเกศ (27/6/2552)
 พิธิเปิดอาคารศูนย์มะเร็ง (24/7/2560)
จำนวน 8 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง