โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    Health for Future
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า
ด้วยรายงานของกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า พบสัตว์(ชนิด)สุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ติดต่อระหว่างคนและสัตว์ ในเขตพื้นที่ ถนนสายไหม แขวงสายไหม กรุงเทพมหานคร จึงขอแจ้งเตือนโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีข้อมูลการเกิดโรค อาการ การปฏิบัติตัวเมื่อถูกสุนัข แมวหรือสัตว์อื่นๆกัด ตลอดจนคำแนะนำ สำหรับผู้เลี้ยงสุนัขและแมว หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายสัตวแพทย์ กวป.พอ. โทร 2-5079 หรือ 2-0022
  Hits: 491 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 กักตัว 14 อย่างไร? ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน (15/4/2564)
 ความต่าง ยาธาตุน้ำแดงและยาธาตุน้ำขาว (8/4/2564)
 ขอความร่วมมือเทศกาลสงกรานต์ (7/4/2564)
 สงกรานต์วิถีใหม่ (5/4/2564)
 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันโควิด 19 ได้หรือไม่? (5/4/2564)
 24 มีนาคม วันวัณโรคโลก (24/3/2564)
 อาหารทะเลกินได้ ต้องปรุงสุก (17/3/2564)
 วิธีใช้ยาป้ายตา (15/3/2564)
 โปรดใช้วิจารณญาณ !!! (12/3/2564)
 ยาคาร์บอน คือยาอะไร กินอย่างไรให้ถูกวิธี (4/3/2564)
จำนวน 310 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง