โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    Health for Future
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


เฝ้าระวังและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
รัฐบาลเฝ้าระวังและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยการคัดกรองผู้โดยสารสายการบินที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 4 แห่ง (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ และภูเก็ต) ในช่วงวันที่ 3 – 12 ม.ค. ที่ผ่านมานั้น พบผู้ป่วยเพียง 1 รายที่ติดเชื้อ

ถือเป็นรายแรกของไทยและมาจากต่างประเทศ โดยผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาในสถาบันบำราศนราดูรจนหายดีแล้ว การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความพร้อมของรัฐบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่สามารถรับมือกับเชื้อโรคดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ขอให้เชื่อมั่นในการดำเนินงานของภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศจีนยังคงเดินทางไปได้ปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือสิ่งที่มีชีวิต และไม่ไปอยู่ในสถานที่มีคนจำนวนมาก

--------------------------------------------------------------------------------------------
cr. กรมควรคุมโรค

  Hits: 1337 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 กักตัว 14 อย่างไร? ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน (15/4/2564)
 ความต่าง ยาธาตุน้ำแดงและยาธาตุน้ำขาว (8/4/2564)
 ขอความร่วมมือเทศกาลสงกรานต์ (7/4/2564)
 สงกรานต์วิถีใหม่ (5/4/2564)
 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันโควิด 19 ได้หรือไม่? (5/4/2564)
 24 มีนาคม วันวัณโรคโลก (24/3/2564)
 อาหารทะเลกินได้ ต้องปรุงสุก (17/3/2564)
 วิธีใช้ยาป้ายตา (15/3/2564)
 โปรดใช้วิจารณญาณ !!! (12/3/2564)
 ยาคาร์บอน คือยาอะไร กินอย่างไรให้ถูกวิธี (4/3/2564)
จำนวน 310 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง