โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    Health for Future
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


9 ข้อสงสัยกับโควิด-19

9 ข้อสงสัยกับโควิด-19 1. เดินสวนกันติดโรคได้หรือไม่  ตอบ ไม่ติด เพราะโควิด-19 ติดต่อกันทางฝอยละอองหากไม่มีการไอหรือจาม แนะนำให้มีระยะห่าง 2 เมตร หากมีอาการของโรคหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด


 
1. เดินสวนกันติดโรคได้หรือไม่
ตอบ ไม่ติด เพราะโควิด-19 ติดต่อกันทางฝอยละอองหากไม่มีการไอหรือจาม แนะนำให้มีระยะห่าง 2 เมตร หากมีอาการของโรคหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด

2. จับของที่ส่งมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจะติดเชื้อหรือไม่
ตอบ แทบไม่มีโอกาสเป็นไปได้ แต่เพื่อความมั่นใจแนะนำให้ล้างมือทั้งก่อนและหลังสัมผัสสิ่งของที่มีความกังวล

3. ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเลยหรือไม่
ตอบ ในคนปกติที่ไม่มีอาการป่วย แนะนำให้ใส่เมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชน หรือต้องพบเจอคนจำนวนมาก เช่น โดยสารรถไฟฟ้า รถประจำทาง เดินห้าง ไปตลาด ฯลฯ ในคนที่มีอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจแนะนำให้ใส่ตลอดเวลาที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น

4. ปัจจุบันมียาและวัคซีนสำหรับโควิด-19หรือไม่
ตอบ ปัจจุบันมียาต้านไวรัสหรือลดการติดเชื้อของไวรัส ในส่วนของวัคซีนเริ่มมีการศึกษาวิจัยกันทั่วโลก แต่ยังต้องใช้เวลาในการศึกษาและพัฒนาอีกสักระยะหนึ่ง

5. ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อโควิดมากกว่าคนทั่วไปใช่หรือไม่
ตอบ ทุกคนมีโอกาสติดเชื้อได้เท่ากันในทุกอายุ เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ ทุกคนยังไม่มีภูมิต้านทานโรค แต่ความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วยเมื่อติดเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงได้มากกว่า

6. ผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะฟักตัวสามารถแพร่เชื้อได้
ตอบ ช่วงระยะฟักตัวของโรค 1-14 วัน สามารถแพร่เชื้อได้ ในกลุ่มเสี่ยงที่มาจากแหล่งระบาดของโรค จึงต้องเก็บตัวที่บ้าน 14 วัน หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน และรักษาระยะห่างจากผู้อื่น 2 เมตร

7. เป็นแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกได้หรือไม่
ตอบ โดยปกติแล้วเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนาเมื่อเป็นแล้วจะไม่กลับมาเป็นซ้ำ แต่กรณีของโควด-19 ยังไม่มีรายงานมากเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าจะไม่กลับมาเป็นซ้ำ

8. ติดจากคนสู่สัตว์ และสัตว์สู่คนได้หรือไม่
ตอบ ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสัตว์เลี้ยงติดเชื้อหรือเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ได้ แม้จะมีกรณีที่พบสุนัขติดเชื้อโควิด-19 แต่ก็มีเชื้อไวรัสค่อนข้างต่ำยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสัตว์เลี้ยงเป็นพาหะแพร่เชื้อสู่คนได้

9. โควิด-19 ทนอากาศร้อนที่ไทยไม่ได้จริงหรือไม่
ตอบ เชื้อไวรัสทนความร้อนได้ไม่ดี มักตายง่ายโดยสภาวะอากาศร้อนมากกว่าอากาศชื้นหรือเย็น

-----------------------------------------------------
ขอบคุณที่มาจาก : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 1114 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 กักตัว 14 อย่างไร? ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน (15/4/2564)
 ความต่าง ยาธาตุน้ำแดงและยาธาตุน้ำขาว (8/4/2564)
 ขอความร่วมมือเทศกาลสงกรานต์ (7/4/2564)
 สงกรานต์วิถีใหม่ (5/4/2564)
 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันโควิด 19 ได้หรือไม่? (5/4/2564)
 24 มีนาคม วันวัณโรคโลก (24/3/2564)
 อาหารทะเลกินได้ ต้องปรุงสุก (17/3/2564)
 วิธีใช้ยาป้ายตา (15/3/2564)
 โปรดใช้วิจารณญาณ !!! (12/3/2564)
 ยาคาร์บอน คือยาอะไร กินอย่างไรให้ถูกวิธี (4/3/2564)
จำนวน 310 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง