โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    Health for Future
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


เช็กตัวเอง อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ #โควิด19

ถ้าเช็กแล้วเสี่ยงสูงให้กักตัว 14 วัน ในระหว่างนี้หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว เหนื่อย รีบพบแพทย์ด่ว

กลุ่มเสี่ยงสูง #โควิด19
• พูดคุยกับผู้ป่วยในระยะน้อยกว่า 1 เมตร เกิน 5 นาที
• ถูกผู้ป่วยไอ จามรด โดยไม่ป้องกัน
• ไม่สวมหน้ากาก ไม่ล้างมือ
ถ้าเช็กแล้วเสี่ยงสูงให้กักตัว 14 วัน ในระหว่างนี้หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว เหนื่อย รีบพบแพทย์ด่วน
กลุ่มเสี่ยงต่ำ #โควิด19
•ไม่ได้สัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วย
•สวมหน้ากาก
•ไม่ถูกไอ จามรด
•ล้างมือหลังสัมผัสของ
หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำแนะนำ
•สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง
•สังเกตอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว เหนื่อย
#พบแพทย์ทันที

ข้อมูลจาก รพ.ศิริราช @SiPHHospital
              สำนักข่าวไทย

  Hits: 58 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 กักตัว 14 อย่างไร? ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน (15/4/2564)
 ความต่าง ยาธาตุน้ำแดงและยาธาตุน้ำขาว (8/4/2564)
 ขอความร่วมมือเทศกาลสงกรานต์ (7/4/2564)
 สงกรานต์วิถีใหม่ (5/4/2564)
 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันโควิด 19 ได้หรือไม่? (5/4/2564)
 24 มีนาคม วันวัณโรคโลก (24/3/2564)
 อาหารทะเลกินได้ ต้องปรุงสุก (17/3/2564)
 วิธีใช้ยาป้ายตา (15/3/2564)
 โปรดใช้วิจารณญาณ !!! (12/3/2564)
 ยาคาร์บอน คือยาอะไร กินอย่างไรให้ถูกวิธี (4/3/2564)
จำนวน 310 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง