โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    Health for Future
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


ย้ำชัดให้ประชาชนมั่นใจการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และฟาวิพิราเวียร์ มีใช้เพียงพอ
เผยกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำให้ประชาชนมั่นใจระบบการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดเตรียมยา “ฟาวิพิราเวียร์” เพียงพอกับความต้องการ
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/3677/0_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%20(Custom).jpg

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องจากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในประเทศระลอกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการรักษาพยาบาล การเตรียมระบบส่งต่อ การเตรียมความพร้อมสำหรับสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยของประเทศ ทั้งนี้ กรมการแพทย์ ได้ประชุมหารือแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อรายใหม่ และวางแผนการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน หากติดตามอาการจนผู้ป่วยหายเป็นปกติและไม่มีอาการแทรกซ้อนอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ ซึ่งเป็นระบบการรักษาที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัส กระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมยา “ฟาวิพิราเวียร์” ไว้ประมาณ 488,200 เม็ด และยืนยันว่ายายังไม่หมดอายุแน่นอน โดยจะกระจายยาไปยังโรงพยาบาลต่างๆ เช่น สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลโรคสถาบันโรคทรวงอก และโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลใหญ่ในจังหวัดต่าง ๆ นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมยังได้เตรียมการผลิตมีการยา “ฟาวิพิราเวียร์” ภายในประเทศและยาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโควิด19 ไว้ด้วยแล้ว ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า เรามียา “ฟาวิพิราเวียร์” เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ หากเกิดการระบาดระลอกใหม่ ที่มา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  Hits: 43 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 กักตัว 14 อย่างไร? ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน (15/4/2564)
 ความต่าง ยาธาตุน้ำแดงและยาธาตุน้ำขาว (8/4/2564)
 ขอความร่วมมือเทศกาลสงกรานต์ (7/4/2564)
 สงกรานต์วิถีใหม่ (5/4/2564)
 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันโควิด 19 ได้หรือไม่? (5/4/2564)
 24 มีนาคม วันวัณโรคโลก (24/3/2564)
 อาหารทะเลกินได้ ต้องปรุงสุก (17/3/2564)
 วิธีใช้ยาป้ายตา (15/3/2564)
 โปรดใช้วิจารณญาณ !!! (12/3/2564)
 ยาคาร์บอน คือยาอะไร กินอย่างไรให้ถูกวิธี (4/3/2564)
จำนวน 310 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง