โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    Health for Future
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซ์ืที่เกี่ยวข้อง


การป้องกันโควิด-19 ระบาดใหม่ เป็นหน้าที่ของทุกคน

การป้องกันโควิด-19 -ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง-ล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่สัมผัสหน้า ไม่ขยี้ตา -เมื่อไปแหล่งชุมชนหรือคนหมู่มากต้องรักษาระยะห่าง และสแกน Application  ไทยชนะ, หมอชนะ ...

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/Sitedirectory/647/3677/15533_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99Covid-19.jpg

 


-ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง -ล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่สัมผัสหน้า ไม่ขยี้ตา -เมื่อไปแหล่งชุมชนหรือคนหมู่มากต้องรักษาระยะห่าง และสแกน Application ไทยชนะ, หมอชนะ ... -โดยสารเครื่องบินปฏิบัติตามกฎโดยการใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ -มีระเบียบวินัยในการป้องกันการระบาด บอกความจริงไม่ปกปิดข้อมูล -หลีกเลี่ยงไปสถานที่แพร่ระบาด สถานเริงรมย์ ผับ บาร์ สนามมวย ที่มา:กรมแพทย์ทหารอากาศ
  Hits: 57 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 กักตัว 14 อย่างไร? ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน (15/4/2564)
 ความต่าง ยาธาตุน้ำแดงและยาธาตุน้ำขาว (8/4/2564)
 ขอความร่วมมือเทศกาลสงกรานต์ (7/4/2564)
 สงกรานต์วิถีใหม่ (5/4/2564)
 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันโควิด 19 ได้หรือไม่? (5/4/2564)
 24 มีนาคม วันวัณโรคโลก (24/3/2564)
 อาหารทะเลกินได้ ต้องปรุงสุก (17/3/2564)
 วิธีใช้ยาป้ายตา (15/3/2564)
 โปรดใช้วิจารณญาณ !!! (12/3/2564)
 ยาคาร์บอน คือยาอะไร กินอย่างไรให้ถูกวิธี (4/3/2564)
จำนวน 310 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง