โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


ปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน-ธันวาคม ปี 2560
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้ง ปิด ให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก "คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ" ประจำเดือนมิถุนายน-ธันวาคม ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

--------------------------------------------------------------------------------------------


  Hits: 575 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก (12/10/2560)
 ขอเชิญร่วมโครงการคนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่าฯ (11/10/2560)
 ตารางออกหน่วยบริจาคโลหิตเดือนตุลาคม (11/10/2560)
 ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย (10/10/2560)
 วันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2560 (13/9/2560)
 update! ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (7/9/2560)
 ประกาศจากห้องตรวจจักษุกรรม (ตา) (30/8/2560)
 สำนึกในพระกรุณาธิคุณ (4/7/2560)
 ประชาสัมพันธ์...การทำลายแฟ้มเวชระเบียน (22/6/2560)
 แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการห้องตรวจผิวหนัง (24/4/2560)
จำนวน 30 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  >  >> ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง