โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


ประกาศ ย้ายห้องเจาะเลือดรถเข็น เปลนอน
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. แจ้งผู้ใช้บริการทุกท่าน ห้องเจาะเลือดรถเข็น เปลนอน(ห้องสีเหลือง ชั้น 2 อาคารคุ้มเกล้าฯ) ย้ายไปให้บริการที่ห้องเจาะเลือด หน้าห้องตรวจออร์โธปิดิกส์  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

-------------------------------------------------------------------------------------------


  Hits: 205 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 แจ้งย้ายห้องตรวจอายุรกรรมโรคมะเร็ง ชั้น 1, ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ (24/5/2562)
 ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2561 (22/5/2562)
 วันหยุดประจำเดือนมิถุนายน 2562 (22/5/2562)
 แผ่นพับตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (22/5/2562)
 ปิดถนน !! บริเวณ ชย. และหอพักพยาบาล (14/5/2562)
 ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนพฤษภาคม 2562 (30/4/2562)
 เรียนท่านผู้รับบริการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. (18/3/2562)
 ประกาศวันหยุดงดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (12/3/2562)
 ย้าย...ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) (26/12/2561)
 ดาวน์โหลด เอกสารงานวันคุณภาพ ครั้งที่ 31 (19/12/2561)
จำนวน 34 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  >  >> ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง