โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


ผลงานการประกวดออกแบบ powerpoint template
จากการส่งผลงานประกวดออกแบบ powerpoint template มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 33 ผลงาน ภายใต้หัวข้อ "สร้างสรรค์ สวยงาม" คณะกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ให้คะแนนแบบ Blind vote คือไม่เห็นชื่อเจ้าของผลงานที่ส่งประกวด
...

 

  • รางวัลชนะเลิศ สร้างสรรค์ นายชีราวุธ แดงวิจิตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ สร้างสรรค์ นายชีราวุธ แดงวิจิตร
  • รางวัลชนะเลิศ สวยงาม นายชีราวุธ แดงวิจิตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ สวยงาม น.ส.วริษา แสงเพ็ญอ่อน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 198 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม: Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (22/1/2563)
 โครงการรับบริจาคโลหิต และอวัยวะ ประจำปี 2563 (22/1/2563)
 วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (17/1/2563)
 ขอเชิญทุกท่านบริจาคโลหิตในโครงการ PLUS1 (13/1/2563)
 เฝ้าระวัง!! หากท่านมีประวัติการเดินทางไป... เมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน (8/1/2563)
 กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต (2/1/2563)
 ประกาศวันหยุด... คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (23/12/2562)
 แอปพลิเคชัน BAH Connect ระบบการเชื่อมโยงผู้ป่วย (9/12/2562)
 ALL STAR AIRLINE 2020 (3/12/2562)
 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (20/11/2562)
จำนวน 27 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  >  >> ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง