โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


ผลงานการประกวดออกแบบ powerpoint template
จากการส่งผลงานประกวดออกแบบ powerpoint template มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 33 ผลงาน ภายใต้หัวข้อ "สร้างสรรค์ สวยงาม" คณะกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ให้คะแนนแบบ Blind vote คือไม่เห็นชื่อเจ้าของผลงานที่ส่งประกวด
...

 

  • รางวัลชนะเลิศ สร้างสรรค์ นายชีราวุธ แดงวิจิตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ สร้างสรรค์ นายชีราวุธ แดงวิจิตร
  • รางวัลชนะเลิศ สวยงาม นายชีราวุธ แดงวิจิตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ สวยงาม น.ส.วริษา แสงเพ็ญอ่อน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 169 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ CPC (11/12/2562)
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2562 (11/12/2562)
 แอปพลิเคชัน BAH Connect ระบบการเชื่อมโยงผู้ป่วย (9/12/2562)
 ALL STAR AIRLINE 2020 (3/12/2562)
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานวันคุณภาพ QI Day ครั้งที่ 32 (2/12/2562)
 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ดอกบัวพับจากดินญี่ปุ่น (2/12/2562)
 กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต (26/11/2562)
 ขอรับการสนับสนุนของขวัญเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (22/11/2562)
 งด... ให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (21/11/2562)
 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (20/11/2562)
จำนวน 34 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  >  >> ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง