โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


ผลงานการประกวดออกแบบ powerpoint template
จากการส่งผลงานประกวดออกแบบ powerpoint template มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 33 ผลงาน ภายใต้หัวข้อ "สร้างสรรค์ สวยงาม" คณะกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ให้คะแนนแบบ Blind vote คือไม่เห็นชื่อเจ้าของผลงานที่ส่งประกวด
...

  • รางวัลชนะเลิศ สร้างสรรค์ นายชีราวุธ แดงวิจิตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ สร้างสรรค์ นายชีราวุธ แดงวิจิตร
  • รางวัลชนะเลิศ สวยงาม นายชีราวุธ แดงวิจิตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ สวยงาม น.ส.วริษา แสงเพ็ญอ่อน

  Hits: 141 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท (20/6/2562)
 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ IC DAY ครั้งที่ 9/2562 (20/6/2562)
 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2562 (17/6/2562)
 งดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ห้องตรวจศัลยกรรม (13/6/2562)
 งดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (เนื่องจากปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง) (13/6/2562)
 ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนมิถุนายน (4/6/2562)
 กำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรโรงพยาบาล (ไข้หวัดใหญ่ 2562) (30/5/2562)
 ประกาศปิดถนน (ทางเข้า-ออกหลัง รพ.ฯ ไปสวนสุขภาพและตลาดโต้รุ่ง ทอ.ท่าดินแดง) หน้า ฟส.5 และ ประตูพอ.6 (27/5/2562)
 แจ้งย้ายห้องตรวจอายุรกรรมโรคมะเร็ง ชั้น 1, ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ (24/5/2562)
 แผ่นพับตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (22/5/2562)
จำนวน 37 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  >  >> ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง