โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


ประกาศวันหยุดงดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง "วันหยุด" งดให้บริการตรวจโรคผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 395 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (21/8/2562)
 ขอเชิญร่วมพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่ยงานดีเด่น (21/8/2562)
 ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนสิงหาคม 2562 (30/7/2562)
 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (25/7/2562)
 ประชาสัมพันธ์ระบบการจองคิวทันตกรรมผ่านระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ (10/7/2562)
 บริการคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาท (20/6/2562)
 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ IC DAY ครั้งที่ 9/2562 (20/6/2562)
 แจ้งย้ายห้องตรวจอายุรกรรมโรคมะเร็ง ชั้น 1, ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ (24/5/2562)
 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การทำลายแฟ้มเวชระเบียน (30/10/2561)
 Green Hospital Green Air Force เริ่มจำหน่าย 1 ต.ค.61 (1/10/2561)
จำนวน 19 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง