โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


แจ้งย้ายห้องตรวจ MRI
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เรียนผู้ใช้บริการทราบดังนี้ ห้องตรวจ MRI ได้ย้ายไปให้บริการที่ชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจ MRI โทร. 0-2534-7893

-------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 229 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ขอเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และข้าราชการบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมส่งผลงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย (5/2/2563)
 กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (5/2/2563)
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม: Non-Technical Skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (22/1/2563)
 โครงการรับบริจาคโลหิต และอวัยวะ ประจำปี 2563 (22/1/2563)
 ขอเชิญทุกท่านบริจาคโลหิตในโครงการ PLUS1 (13/1/2563)
 แจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทันที หากท่านมีอาการดังนี้... (8/1/2563)
 ประกาศวันหยุด... คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (23/12/2562)
 แอปพลิเคชัน BAH Connect ระบบการเชื่อมโยงผู้ป่วย (9/12/2562)
 ALL STAR AIRLINE 2020 (3/12/2562)
 ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (20/11/2562)
จำนวน 27 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  >  >> ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง