โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง


บริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน , วันเกิด และบังสุกุล

Link ที่เกี่ยวข้อง: อ่านต่อ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เปิดให้บริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีถวายสังฆทาน , วันเกิด และบังสุกุล อัตราค่าบริการ สะสมบุญชุดที่ 1 ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท สะสมบุญชุดที่ 2 ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท และสะสมบุญชุดที่ 3 ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท...ซึ่งจะรับจัดพิธีเฉพาะวันราชการ เริ่มพิธีเวลา 1000 สามารถสั่งจองได้ที่ สนง.มูลนิธิคุ้มเกล้า (ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ) ทุกวันเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 086-1646818...กรุณาจองล่วงหน้า 15 วัน และกรุณาติดต่อด้วยตนเองพร้อมชำระเงิน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2534-7236 ....แผ่นพับบริการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 504 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ LOVE YOU HEART (20/9/2562)
 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ (18/9/2562)
 เอกสารงานประชุมวิชาการ IC DAY ครั้งที่ 9-2562 (17/9/2562)
 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกัยโรคลมชัก (11/9/2562)
 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคลมชักและการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (11/9/2562)
 ขอเชิญร่วมพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 (10/9/2562)
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการความรู้สู่ประชาชนในหัวข้อ... ต่อมลูกหมากโตต้องเป็นมะเร็งหรือไม่ (10/9/2562)
 ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนกันยายน 2562 (29/8/2562)
 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการกองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 (23/8/2562)
 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (21/8/2562)
จำนวน 25 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  >  >> ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง