โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวรับสมัครงาน|แพทย์


ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จะดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในตำแหน่งนายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (นายทหารชั้นสัญญาบัตร) จำนวน 3 อัตรา


  • โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต เป็นผ้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์, ประสาทศัลยศาสตร์ และสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

หากมีผู้ประสงค์จะสมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด ให้ติดตามในเว็บไซต์ของกองทัพอากาศหรือเว็ปไซต์ของกรมแพทย์ทหารอากาศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.0 2534 2570-1


  Hits: 420 Rating( ) ( 1 vote) [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2 อัตรา (27/10/2561)
 ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2562 (22/10/2561)
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 8 อัตรา (4/10/2561)
 ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2562 (31/8/2561)
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (27/6/2561)
 รับสมัครพยาบาลเยี่ยมบ้าน จำนวน 3 อัตรา (25/6/2561)
จำนวน 6 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]