โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวรับสมัครงาน|แพทย์


รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563

กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2 สาขา ดังนี้ 1. แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  2.แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563 ติดต่อประสานธุรการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก พ.อ.อ.หญิงวิภาดา สุพรรณพงค์, น.ส.อนงค์นาถ ดวงพิทักษ์ โทร. 0-2534-7155 e-mail: raining_myfon@hotmail.com


ดาวน์โหลดรายละเอียดตามแนบ

  Hits: 217 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ (12/11/2562)
 ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 (28/10/2562)
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 (21/10/2562)
 รับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (3/10/2562)
 ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 (21/8/2562)
 ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 (31/7/2562)
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (5/4/2562)
จำนวน 7 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]