โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    ข่าวรับสมัครงาน|แพทย์


รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (ไตเทียม) รุ่นที่ 7

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 7 ส่งใบสมัครสอบหลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานการโอนเงินทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.หญิง รัตตินันท์ สิงห์ประเสริฐ e-mail: rattiaor@yahoo.co.th โทร. 080-556-5461


  • download กำหนดการหลักสูตรฯ << CLICK >>
  • download เอกสารประกอบการสมัคร << CLICK >>

  Hits: 172 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกายเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (2/1/2563)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ (12/11/2562)
 ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 (28/10/2562)
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 (21/10/2562)
 รับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (3/10/2562)
 ประกาศรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 (21/8/2562)
 ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 (31/7/2562)
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 (19/7/2562)
 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (5/4/2562)
จำนวน 9 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ ]