โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตผู้ประกันตนมีสิทธิทุกที่ UCEP?
  • กรณีเข้ารับรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลตามสิทธิรักษาพยาบาล การเข้ารับการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน หากเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
    • เว้นแต่ ผู้ประกันตน ขอพิเศษนอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง ผู้ประกันตนต้องเสียส่วนต่างเอง ซึ่งรายละเอียดการขอพิเศษ แนะนำให้ผู้ประกันตน สอบถามกับทางสถานพยาบาลตามสิทธิรักษาพยาบาลโดยตรง โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกถือเป็น “โรงพยาบาลหลัก” ซึ่งโรงพยาบาลหลักนั้น อาจมีสถานพยาบาลเครือข่าย เช่น โรงพยาบาลระดับรองหรือคลินิก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตน
  • โดยผู้ประกันตนสามารถเข้าไปรักษาพยาบาลได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถ้าผู้ประกันตนต้องการตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาลหลักตามบัตรรับรองสิทธิ สามารถสอบถาม ผ่านทาง Inbox facebook หรือ live chat บนเว็บไซต์ประกันสังคม (www.sso.go.th) หรือ โทรสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้อง ขอบคุณค่ะ

----------------------------------------------------------------------

  Hits: 114 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม (17/3/2563)
 SSO Connect แอฟพิเคชั่นสำนักงานประกันสังคม (17/3/2563)
 E-Service สำนักงานประกันสังคม ใช้งานง่าย สะดวก ผ่านเว็บไซต์ (17/3/2563)
 ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ (13/1/2563)
 ตรวจสุขภาพฟรีให้ผู้ประกันตน 14 รายการ (27/12/2562)
 ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี (5/8/2562)
 สิทธิประโยชน์ที่ คุณแม่ ควรรู้ (5/8/2562)
 สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (28/6/2562)
 สิทธิประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ (24/6/2562)
 สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไข้เลือดออก (13/6/2562)
จำนวน 134 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง