โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

เน้นย้ำผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
  • สำนักงานประกันสังคม เน้นย้ำผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
  • นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ผู้ที่เป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคม เมื่อถูกหักเงินสมทบแล้ว ขอให้ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลว่าตนเองมีสิทธิที่ไหน หากพบปัญหาให้รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคม เพื่อจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข และเมื่อผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ สามารถยื่นบัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th /Mobile Application (SSO Connect Mobile) หรือโทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ ยอดเงินชราภาพ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ตรวจสอบการเบิกทันตกรรมและอื่นๆ

http://thainews.prd.go.th/…/…/news_detail/WNSOC6108210010090

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 386 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณี... คลอดบุตร (22/1/2564)
 กรณีทันตกรรม (22/1/2564)
 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตน (25/12/2563)
 มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน (24/12/2563)
 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาได้ทุกโรงพยาบาล (5/11/2563)
 สิทธิประกันสังคม ต้องรู้... (18/9/2563)
 ข่าวดี คนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง (18/9/2563)
 ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (11/6/2563)
 มาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจาก เหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน (7/4/2563)
 ตอบคำถามพบบ่อย! เรื่องเงินสมทบประกันสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 (31/3/2563)
จำนวน 144 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง