โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

เน้นย้ำผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
  • สำนักงานประกันสังคม เน้นย้ำผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
  • นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ผู้ที่เป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคม เมื่อถูกหักเงินสมทบแล้ว ขอให้ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลว่าตนเองมีสิทธิที่ไหน หากพบปัญหาให้รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคม เพื่อจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข และเมื่อผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ สามารถยื่นบัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th /Mobile Application (SSO Connect Mobile) หรือโทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ ยอดเงินชราภาพ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ตรวจสอบการเบิกทันตกรรมและอื่นๆ

http://thainews.prd.go.th/…/…/news_detail/WNSOC6108210010090

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 126 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม (17/3/2563)
 SSO Connect แอฟพิเคชั่นสำนักงานประกันสังคม (17/3/2563)
 E-Service สำนักงานประกันสังคม ใช้งานง่าย สะดวก ผ่านเว็บไซต์ (17/3/2563)
 ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ (13/1/2563)
 ตรวจสุขภาพฟรีให้ผู้ประกันตน 14 รายการ (27/12/2562)
 ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี (5/8/2562)
 สิทธิประโยชน์ที่ คุณแม่ ควรรู้ (5/8/2562)
 สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (28/6/2562)
 สิทธิประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ (24/6/2562)
 สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไข้เลือดออก (13/6/2562)
จำนวน 134 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง