โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ใช้งานระบบสมาชิกประกันสังคม ง่าย ๆ ด้วย 3 ขั้นตอน

ผู้ประกันตน สามารถใช้งานระบบสมาชิกประกันสังคม ง่าย ๆ ด้วย 3 ขั้นตอน
1. แค่คลิกสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
3. ยืนยันตัวตน ด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS

เพียงแค่นี้ท่านก็สามารถตรวจสอบข้อมูลเงินสมทบ สามารถเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล สามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ และสามารถตรวจสอบเงินสงเคราะห์ชราภาพ ได้ทันที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sso.go.th/wpr/main/news/ข่าวประชาสัมพันธ์_detail_detail_1_16_0/ข่าว-การใช้งานระบบสมาชิก-เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม-รูปแบบใหม่823_ข่าว%20:%20การใช้งานระบบสมาชิก%20เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม%20รูปแบบใหม่_823



-------------------------------------------------------------

#สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506

  Hits: 410 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณี... คลอดบุตร (22/1/2564)
 กรณีทันตกรรม (22/1/2564)
 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตน (25/12/2563)
 มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน (24/12/2563)
 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาได้ทุกโรงพยาบาล (5/11/2563)
 สิทธิประกันสังคม ต้องรู้... (18/9/2563)
 ข่าวดี คนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง (18/9/2563)
 ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (11/6/2563)
 มาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจาก เหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน (7/4/2563)
 ตอบคำถามพบบ่อย! เรื่องเงินสมทบประกันสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 (31/3/2563)
จำนวน 144 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง