โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

รักษาต่างโรงพยาบาลใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือเปล่า?
  • A: ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเจ็บป่วยทั่วไป ผู้ประกันตนจะต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิฯ เท่านั้น เราถึงจะออกค่าใช้จ่ายให้ แต่ก็มีบางกรณีที่สามารถใช้สิทธิรักษาในโรงพยาบาลอื่นได้ จะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

#เจ็บป่วยฉุกเฉิน : หากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเราจะเป็นผู้จ่ายค่ารักษาที่เกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมงให้ค่ะ

#คลอดบุตร : คุณแม่สามารถใช้สิทธิที่สถานพยาบาลใดก็ได้ โดยสำรองจ่ายไปก่อนแล้วยื่นเรื่องเบิกตามหลักเกณฑ์ แต่ต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนคลอดบุตรนะคะ
#ทำฟัน : ผู้ประกันตนสามารถทำฟันที่โรงพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรมแห่งไหนก็ได้ ยิ่งเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ตกลงร่วมกับสำนักงานประกันสังคมแล้ว คุณสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเลยค่ะ (วงเงิน 900 บาท/ปี)

หากอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 เลยค่ะ

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 532 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณี... คลอดบุตร (22/1/2564)
 กรณีทันตกรรม (22/1/2564)
 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตน (25/12/2563)
 มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน (24/12/2563)
 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาได้ทุกโรงพยาบาล (5/11/2563)
 สิทธิประกันสังคม ต้องรู้... (18/9/2563)
 ข่าวดี คนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง (18/9/2563)
 ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (11/6/2563)
 มาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจาก เหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน (7/4/2563)
 ตอบคำถามพบบ่อย! เรื่องเงินสมทบประกันสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 (31/3/2563)
จำนวน 144 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง