โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

รักษาต่างโรงพยาบาลใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือเปล่า?
  • A: ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเจ็บป่วยทั่วไป ผู้ประกันตนจะต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิฯ เท่านั้น เราถึงจะออกค่าใช้จ่ายให้ แต่ก็มีบางกรณีที่สามารถใช้สิทธิรักษาในโรงพยาบาลอื่นได้ จะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

#เจ็บป่วยฉุกเฉิน : หากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเราจะเป็นผู้จ่ายค่ารักษาที่เกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมงให้ค่ะ

#คลอดบุตร : คุณแม่สามารถใช้สิทธิที่สถานพยาบาลใดก็ได้ โดยสำรองจ่ายไปก่อนแล้วยื่นเรื่องเบิกตามหลักเกณฑ์ แต่ต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนคลอดบุตรนะคะ
#ทำฟัน : ผู้ประกันตนสามารถทำฟันที่โรงพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรมแห่งไหนก็ได้ ยิ่งเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ตกลงร่วมกับสำนักงานประกันสังคมแล้ว คุณสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเลยค่ะ (วงเงิน 900 บาท/ปี)

หากอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 เลยค่ะ

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 126 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม (17/3/2563)
 SSO Connect แอฟพิเคชั่นสำนักงานประกันสังคม (17/3/2563)
 E-Service สำนักงานประกันสังคม ใช้งานง่าย สะดวก ผ่านเว็บไซต์ (17/3/2563)
 ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ (13/1/2563)
 ตรวจสุขภาพฟรีให้ผู้ประกันตน 14 รายการ (27/12/2562)
 ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี (5/8/2562)
 สิทธิประโยชน์ที่ คุณแม่ ควรรู้ (5/8/2562)
 สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (28/6/2562)
 สิทธิประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ (24/6/2562)
 สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไข้เลือดออก (13/6/2562)
จำนวน 134 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง