โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

อย่าลืมขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานภายใน 30 วัน

A: ใครที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะคุณยังมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนอยู่ แต่ต้องไม่ลืมไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน (https://empui.doe.go.th) หรือที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน  โดยมีข้อแม้ว่าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน และต้องมีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์นะคะ

      ลงทะเบียนเสร็จแล้วอย่าลืมนำเอกสารต่างๆ ไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ โดยเอกสารที่ต้องใช้สามารถดูได้ตามลิงก์นี้เลยค่ะ >> http://bit.ly/2TUehyr

รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ว่างงานนะคะ!

-------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 446 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณี... คลอดบุตร (22/1/2564)
 กรณีทันตกรรม (22/1/2564)
 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตน (25/12/2563)
 มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน (24/12/2563)
 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาได้ทุกโรงพยาบาล (5/11/2563)
 สิทธิประกันสังคม ต้องรู้... (18/9/2563)
 ข่าวดี คนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง (18/9/2563)
 ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (11/6/2563)
 มาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจาก เหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน (7/4/2563)
 ตอบคำถามพบบ่อย! เรื่องเงินสมทบประกันสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 (31/3/2563)
จำนวน 144 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง