โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

อย่าลืมขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานภายใน 30 วัน

A: ใครที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะคุณยังมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนอยู่ แต่ต้องไม่ลืมไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน (https://empui.doe.go.th) หรือที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน  โดยมีข้อแม้ว่าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน และต้องมีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์นะคะ

      ลงทะเบียนเสร็จแล้วอย่าลืมนำเอกสารต่างๆ ไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ โดยเอกสารที่ต้องใช้สามารถดูได้ตามลิงก์นี้เลยค่ะ >> http://bit.ly/2TUehyr

รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ว่างงานนะคะ!

-------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 127 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม (17/3/2563)
 SSO Connect แอฟพิเคชั่นสำนักงานประกันสังคม (17/3/2563)
 E-Service สำนักงานประกันสังคม ใช้งานง่าย สะดวก ผ่านเว็บไซต์ (17/3/2563)
 ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ (13/1/2563)
 ตรวจสุขภาพฟรีให้ผู้ประกันตน 14 รายการ (27/12/2562)
 ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี (5/8/2562)
 สิทธิประโยชน์ที่ คุณแม่ ควรรู้ (5/8/2562)
 สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (28/6/2562)
 สิทธิประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ (24/6/2562)
 สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไข้เลือดออก (13/6/2562)
จำนวน 134 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง