โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ลาออกจากงาน สามารถส่งเงินสมทบเองได้นะ!
  • รู้มั้ยคะว่าถ้าลาออกจากงานบริษัทมาประกอบธุรกิจส่วนตัวแต่ยังอยากได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสังคมประกันอยู่ สามารถส่งเงินสมทบเองได้นะ! เพียงแค่มาขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา 39 หรือเรียกง่ายๆ ว่าประกันตนภาคสมัครใจ

ผู้ที่จะสมัครได้ จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน โดยผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงิน 432 บาท/เดือน แล้วจะได้รับการคุ้มครอง 6 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และเสียชีวิต

สำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศเลยค่ะ

------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 67 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี (5/8/2562)
 สิทธิประโยชน์ที่ คุณแม่ ควรรู้ (5/8/2562)
 สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (28/6/2562)
 สิทธิประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ (24/6/2562)
 สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไข้เลือดออก (13/6/2562)
 สถานพยาบาล ในระบบต้องมาตรฐานและ ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาเพิ่ม (12/6/2562)
 ลูกจ้างลาออก-เลิกจ้าง ประกันสังคมพร้อมดูแล (10/6/2562)
 จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร (6/6/2562)
 ออกค่าตรวจและฝากครรภ์ เพิ่มอีก 1000 บาท (5/6/2562)
 ชี้แจงเงื่อนไขการเกิดสิทธิบำนาญชราภาพ (31/5/2562)
จำนวน 129 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง