โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ลาออกจากงาน สามารถส่งเงินสมทบเองได้นะ!
  • รู้มั้ยคะว่าถ้าลาออกจากงานบริษัทมาประกอบธุรกิจส่วนตัวแต่ยังอยากได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสังคมประกันอยู่ สามารถส่งเงินสมทบเองได้นะ! เพียงแค่มาขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา 39 หรือเรียกง่ายๆ ว่าประกันตนภาคสมัครใจ

ผู้ที่จะสมัครได้ จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน โดยผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงิน 432 บาท/เดือน แล้วจะได้รับการคุ้มครอง 6 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และเสียชีวิต

สำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศเลยค่ะ

------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 495 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณี... คลอดบุตร (22/1/2564)
 กรณีทันตกรรม (22/1/2564)
 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตน (25/12/2563)
 มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน (24/12/2563)
 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาได้ทุกโรงพยาบาล (5/11/2563)
 สิทธิประกันสังคม ต้องรู้... (18/9/2563)
 ข่าวดี คนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง (18/9/2563)
 ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (11/6/2563)
 มาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจาก เหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน (7/4/2563)
 ตอบคำถามพบบ่อย! เรื่องเงินสมทบประกันสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 (31/3/2563)
จำนวน 144 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง