โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ปรับสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างเพิ่มขึ้น
  • หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการปรับสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างเพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรปรับเพิ่มบ้างก็มาดูกันเลยค่ะ
    • เพิ่มอัตราค่าทดแทนกรณีต่างๆ เป็น 70% ของค่าจ้างรายเดือน (เดิม 60% ของค่าจ้างรายเดือน)
    • เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี (เดิมไม่เกิน 15 ปี)
    • เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิต/สูญหายมีกำหนด 10 ปี (เดิมกำหนด 8 ปี)
    • ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถมาทำงานได้ ให้ได้รับเงินทดแทนตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน (เดิมจ่ายเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถมาทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน)

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 67 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี (5/8/2562)
 สิทธิประโยชน์ที่ คุณแม่ ควรรู้ (5/8/2562)
 สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (28/6/2562)
 สิทธิประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ (24/6/2562)
 สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไข้เลือดออก (13/6/2562)
 สถานพยาบาล ในระบบต้องมาตรฐานและ ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาเพิ่ม (12/6/2562)
 ลูกจ้างลาออก-เลิกจ้าง ประกันสังคมพร้อมดูแล (10/6/2562)
 จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร (6/6/2562)
 ออกค่าตรวจและฝากครรภ์ เพิ่มอีก 1000 บาท (5/6/2562)
 ชี้แจงเงื่อนไขการเกิดสิทธิบำนาญชราภาพ (31/5/2562)
จำนวน 129 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง