โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ปรับสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างเพิ่มขึ้น
  • หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการปรับสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างเพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรปรับเพิ่มบ้างก็มาดูกันเลยค่ะ
    • เพิ่มอัตราค่าทดแทนกรณีต่างๆ เป็น 70% ของค่าจ้างรายเดือน (เดิม 60% ของค่าจ้างรายเดือน)
    • เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี (เดิมไม่เกิน 15 ปี)
    • เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิต/สูญหายมีกำหนด 10 ปี (เดิมกำหนด 8 ปี)
    • ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถมาทำงานได้ ให้ได้รับเงินทดแทนตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน (เดิมจ่ายเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถมาทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน)

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 418 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณี... คลอดบุตร (22/1/2564)
 กรณีทันตกรรม (22/1/2564)
 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตน (25/12/2563)
 มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน (24/12/2563)
 เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาได้ทุกโรงพยาบาล (5/11/2563)
 สิทธิประกันสังคม ต้องรู้... (18/9/2563)
 ข่าวดี คนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละ 1 ครั้ง (18/9/2563)
 ประกันสังคมทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (11/6/2563)
 มาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจาก เหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน (7/4/2563)
 ตอบคำถามพบบ่อย! เรื่องเงินสมทบประกันสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 (31/3/2563)
จำนวน 144 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง