โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
documentation    คำแนะนำการใช้บริการ    สิทธิประกันสังคม
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง

ปรับสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างเพิ่มขึ้น
  • หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการปรับสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างเพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรปรับเพิ่มบ้างก็มาดูกันเลยค่ะ
    • เพิ่มอัตราค่าทดแทนกรณีต่างๆ เป็น 70% ของค่าจ้างรายเดือน (เดิม 60% ของค่าจ้างรายเดือน)
    • เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี (เดิมไม่เกิน 15 ปี)
    • เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิต/สูญหายมีกำหนด 10 ปี (เดิมกำหนด 8 ปี)
    • ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถมาทำงานได้ ให้ได้รับเงินทดแทนตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน (เดิมจ่ายเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถมาทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน)

--------------------------------------------------------------------------------

  Hits: 122 [Rate it.]  

    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม (17/3/2563)
 SSO Connect แอฟพิเคชั่นสำนักงานประกันสังคม (17/3/2563)
 E-Service สำนักงานประกันสังคม ใช้งานง่าย สะดวก ผ่านเว็บไซต์ (17/3/2563)
 ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ (13/1/2563)
 ตรวจสุขภาพฟรีให้ผู้ประกันตน 14 รายการ (27/12/2562)
 ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี (5/8/2562)
 สิทธิประโยชน์ที่ คุณแม่ ควรรู้ (5/8/2562)
 สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (28/6/2562)
 สิทธิประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ (24/6/2562)
 สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไข้เลือดออก (13/6/2562)
จำนวน 134 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง